ایرانیان موفق

در زیر نام تعدادی از ایرانیان موفق را مطالعه می فرمائید. طی نامه یی از این افراد که توانسته اند در سطح قابل قبولی خدمت کنند، خواسته شده است ضمن معرفی کوتاه خود الف: رمز موفقیت خود را بنویسند و ب: پیام خود را برای جوانان اعلام نمایند؟.این نامه بسیار اثر بخش در سال ۱۳۴۴ به وسیله ی سازمان چاپ وانتشارات کیهان به افراد گوناگون با مشاغل گوناگون ارسال شد. امید است بتوانیم از این نامه ها درس اندوزی کنیم.
******

دکتر مهندس غلامعلی لیاقتی
عضو شرکت سهامی تلفن ایران
متولد: ۲۳ آذر ۱۳۰۷ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را خونسردی در مقابل حوادث، امید به آینده، اعتماد به نفس یک سوزن بخود و یک جوالدوز به دیگران زدن می داند.
پیام:
پشتکار بزرگترین سرمایه هرفرد بشر است.
***
حبیب لوی
دندانپزشک ارتش
متولد: آبان سال ۱۲۷۵ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در سحرخیزی، فعالیت و پشتکار و هرگز کار امروز را به فردا نگذاشتن و راستی و صداقت را در کلیه امور و شئون زندگی منبع فیض و برکت و موفقیت می داند.
پیام:
که همواره کوشش مداوم و صفای باطن و خلوص نیت و سلوک در صراط مستقیم و جاده حقیقت و مهر و محبت در میان ابنا بشر و نیز هم میهنان از هر کیش و نژاد هدف خود قرار دهند.
***
مهندس تیمور لکستانی
عضو سازمان برق تهران
متولد: سال ۱۲۹۴ شاهپور آذربایجان
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را اینطور شرح می دهد: پشتکار و وظیفه شناسی و انظباط و علاقه بکار رمز موفقیت بنده است در هرکار سعی کرده ام از شروع تا انتها خودم تؤام با کارگران و استادکاران در سرکار باشم چه بسا درگرمای تابستان و یا سرمای زمستان به اتفاق کارگران از شب تا صبح در خیابانهای شهر دنبال رفع اتصالی کابلها گشته ایم و هراتفاق مهمی که در شبکه رخ داده بلافاصله اینجانب در محل حاضر شده ام و همین ترتیب کار باعث شده که زیردستانم همیشه مرا ناظر درکار دانسته و وظایف خود را به نحو احسن انجام داده اند در اثر کثرت و علاقه بکار غالباً شبها حتی درخواب به فکر راه حل معضلات و وظایف مربوطه بوده ام و صبح به مهندسین گفته ام که دیشب راه حل بهتری پیدا کرده ام و وقتی این امر را درمیان گذاشته ام ملاحظه کرده اند که راه حل خوبی است چون در غالب تأسیسات توزیع برق شهر حضور داشته و حتی همه آنها با نقشه و طرح من عملی شده است لذا بدون مراجعه به نقشه و سوابق از وضع شبکه برق تهران حتی در جزئیات با اطلاعم و به این جهت آنهائیکه مرا می شناسند اسمم را نقشه متحرک شبکه گذاشته اند هرموقع که یک گوشه از نقشه های اینجانب در توسعه شبکه به ثمر می رسد مثل اینکه دنیا را به من داده اند و چون به این شبکه که با دست من ساخته شده علاقه مفرطی دارم در حفظ آن هم با جان و دل می کوشم.
***
دکتر محمد حسین لشگری
پزشک
متولد: شهریور سال ۱۳۰۰
ساکن: تهران
پیام:
همواره صریح اللهجه و متین و نیکوکار باشید.
***
مهدی لاله
مدیرعامل بانک تهران
متولد: سال ۱۲۸۹ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در اراده قوی، عزم راسخ و پشتکار و اتکاء به روح امانتداری می داند.
پیام:
کشور ما احتیاج بکار دارد همه مردم باید دست به دست یکدیگر داده تنبلی را کنار گذارده کار کنند کار درهای سعادت را بروی همه باز می کند.
***
سرلشگر بیژن گیلانشاه
افسر بازنشسته
متولد: ۲۸ بهمن ۱۲۸۳ تهران
ساکن: تهران
وی رمز موفقیت خود را در نکات زیر می داند تحصیلات عالیه، خدمتگزاری و تحمل زحمات مفیده در راه خدمت به میهن.
***
علی محمد گوهریان
بانکدار
متولد: سال ۱۲۷۴ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را استقامت در انجام کارهای مثبت بدون هراس، خودداری از کاغذبازی در حدود امکان، خودداری از تبعیض نسبت به زیردستان و ارباب رجوع، وفای به عهد، احساس لذت از خدمت به مردم، رعایت واجبات شرعی می داند.
پیام:
راستی اگرچه بدون شک موجب رستگاری است ولی هرگاه با استقامت در خدمت به مردم و مبارزه با فساد تؤام نباشد عملاً ثمری نخواهد داد. وجود کارمندان زاید بجای اینکه جریان کار را سریعتر نماید بالعکس آن را کندتر خواهد نمود، ترک جاه و مقام اولی از قبول توقعات بیجای منتفذین است.
***
دکتر محمد حسن گنجی
استاد دانشگاه معاون وزارت راه( مدیرکل هواشناسی)
متولد: ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۳۲ هجری قمری بیرجند
ساکن: تهران
وی رمز توفیق خود را در اتکاء به نفس و ایمان به این که خدمتگزاری صادقانه هرگز فراموش نخواهد شد می داند.
پیام: با یأس و ناامیدی و بدبینی مبارزه کنید و سعی کنید کاری را که به شما محول شده به بهترین صورت ممکنه انجام دهید.
***
علی اکبر گلشن آزادی
روزنامه نگار
متولد: ۶ جمادی الاول ۱۳۱۹ هجری قمری( ۱۲۸۰ شمسی)
ساکن: مشهد
وی رمز توفیق خود را در راستی و خدمات صادقانه به مردم می داند.
پیام:
کشور ما محتاج به مردان صدیق و خدمتگزار و فعال و مردم ما نیازمند دوستانی امین و تسلی دهنده است. سعی کنید شما فرد سودمندی باشید.
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن که در طریقت ما غیراز این گناهی نیست
***
مهندس خلیل گلستانی
عضو شرکت تصفیه نفت
متولد: آبان ماه ۱۳۰۶
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را مقاومت در برابر مشکلات می داند.
پیام:
هرگز از شکست نهراسید، چون آنهائی که برای ترقی و تعالی گام برمی دارند امکان مواجهه با شکست را دارند.
***
ابراهیم گلستان
نویسنده و فیلمساز
متولد: ۲۲ مهرماه ۱۳۰۱ شیراز
ساکن: تهران
***
سرلشگر علیقلی گل پیرا
افسر بازنشسته
متولد: سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۲۸۱
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در عشق و علاقه به حرفه خود، داشتن اطلاعات و تجربیات لازم در حرفه مزبور، ایمان و عقیده به انجام وظیفه و خدمتگزاری، رعایت احترام مافوق، شناسائی مقدورات و روحیه همکاران و دقت در انتخاب آنان جهت مشاغل مربوطه، احتران و رعایت حقوق اشخاص، حسن سلوک با مردم و توجه به اظهارات ارباب رجوع می دانستند.
پیام:
اقدام مؤسسه کیهان در جمع آوری مشخصات و خصوصیات زندگی آنها که بطور قطع از نقطه نظر هدایت نسل جوان در انجام خدمتگزار به جامعه اثرات نیکوئی دربرخواهد داشت عملی است پر ارزش و شایسته هرگونه تقدیر، از خداوند متعال موفقیت این مؤسسه را در انجام این خدمت اجتماعی خواستارم.
***
آرام گریگوریان
رئیس اداره ارتباطات و علائم راه آهن دولتی ایران
متولد: سال ۱۲۸۳ اصفهان
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در نتیجه مطالعات و کار مداوم می داند.
***
فضل الله گرکانی
بازرس دولت در شرکت بیمه
متولد: سال ۱۲۹۵ تهران
ساکن: تهران
در جواب رمز موفقیت خود می نویسد: جواب این سؤال را وقتی باید ادا کنم که خود را فرد موفقی علی الاطلاق پنداشته باشم.
***
علی گرکانی
کارمند دادگستری
متولد: ۱ آبان ۱۳۰۲ گرکان اراک
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در وطن پرستی، صداقت، اتکاء به نفس و شجاعت می داند.
پیام:
درهرمقام و منصب و هرمسلک و طریقتی که هستیم ارج وطن خویش را بشناسیم و قدر مواهب آن را بدانیم برای ترقی و اعتلا ایران عزیز در پرتو هدایت شاهنشاه بزرگ هریک بقدر توانائی کوشش و مجاهدت کنیم تا ایرانی آبادتر« زندگی بهتری داشته باشیم.»
***
دکتر محمود کیهان
استاد دانشگاه تهران
متولد: سال ۱۲۸۴ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در تحصیل علم و کار و کوشش و همچنین صداقت و درستی می داند.
***
سرلشگر سعید کیهان
افسر بازنشسته ارتش
متولد: سال ۱۲۷۷ تهران
ساکن: تهران پارس
ایشان رمز موفقیت خود را در درستی، علاقه به شغل خود، استقامت درکار، ایمان به میهن و مقدسات آن و بالاتر از همه ایمان بخدا و استوار کردن پایه های زندگی براساس محبت و خدمت به مردم می دانند.
پیام:
در دنیای مترقی علم و عمل امروز صلح بستگی به بهبود وضع اجتماعی ملل دارد. ارتش ایران با جان بازی نقش مهمی در ایجاد امنیت و حفظ حدود و نفوذ کشور و در نتیجه کمک بصلح جهان نموده و اکنون آماده هرگونه خدمت است. انقلاب سفید شاه و ملت بهبود وضع اجتماعی ایران بزرگ آباد را پایه گذاری نموده است. وظیفه هرفرد ایرانی است که برای اعتلاء و ترقی میهن عزیز در پشتیبانی و اجرای درست منشور مصوبه کوشا باشید.
***
کیوان صدری
نماینده مجلس شورای ملی
متولد: سال ۱۳۰۵ شوشتر
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را تواضع و فروتنی در حد متعارف، قائل شدن احترام و شخصیت برای افراد، خونسردی و حفظ متانت در مقابل ناملایمات زندگی، تعقیب هدف تا اخذ نتیجه نهایی، کوشش و فعالیت و پرهیز از تن پروری، خیرخواهی و کمک به همنوعان در حدود توانائی و رعایت این مسائل می داند.
پیام:
فعالیت و کار وکوشش وقتی ثمره می دهد و انسانی زمانی به هدفهای خود می رسد که تلاشش همراه با ایمان کامل بخدا و اتکاء به فضل کبریائی حق جل و علاء بوده و با درنظر گرفتن این موارد تا توفیق نهائی از مشکلات نهراسد.
***
دکتر مهدی کی نیا
استاد و مدیرکل دانشگاه
متولد: اول فروردین سال ۱۳۰۰ آمل
ساکن: تهران
اگر در امور علمی کسب موفقیتی کرده باشد آن را نتیجه قهری و طبیعی ایمان و علاقه وافر به حس حقیقت جوئی خود می داند.
***
سرتیپ محمود کیانوری
افسر بازنشسته
متولد: ۱۵ دی ماه ۱۲۸۶ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در اتکاء به نفس و پشتکار و درستی درکار و دوستی و ارتباط با مردم بوده است به عقیده وی درستی و راستگوئی و کوشش کلید موفقیت است. اتکاء به نفس کلید سعادت و آرامش است.
پیام: ملتی در شاهراه ترقی با ملل پیشرفته همگام می شود که به فرهنگ حقیقی اهمیت بدهد.
***
باقر کیانفر
عضو وزارت آب و برق
متولد: سال ۱۲۹۲ شمسی تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در علاقه بکار و وظیفه پشتکار و صداقت احترام نسبت به مافوق و مهربانی با زیردستان می داند.
***
دکتر غلامرضا کیان
استاد دانشگاه
متولد: سال ۱۲۸۵ شهرضا
ساکن: تهران
پیام:
پیام او به جوانان و سالخوردگان این است که همت خود را در انجام کار شرافتمندانه ای که برای خود انتخاب کرده یا به عهده شان محول شده است متمرکز سازند و هدفی را که برای خدمت به جامعه و کشور خویش با دقت و تعقل برگزیده اند همواره مد نظر داشته در تحقق بخشیدن به آن با پشتکار تؤام با بردباری بکوشند و از تظاهر و خودستائی و گزافه گوئی بپرهیزند.
***
زین الدین کیائی نژاد
مدیرکل حقوقی وزارت دارائی
متولد: بهمن ماه سال ۱۲۹۶ طالقان
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در عوامل زیر می داند.
بعد از توکل به خداوند، اعتماد به نفس، وظیفه شناسی، رعایت نظم، علاقه به کار و صراحت و صداقت.
پیام:
پیام من به همه کسانی که در اداره اجتماع و رهبری جامعه نقش مؤثری دارند این است که در هر پایه و مقامی که هستند و طالب هرپایه و مقامی که باشند باید هدفشان عشق به حق و خدمت به خلق باشد، راه تأمین سعادت جامعه این است و برای تأمین سعادت فرد نیز که حاصل آن رضایت و آرامش وجدان است جز این راه میسر نیست.
***
نورالدین فضل الله کیا
سفیرکبیر شاهنشاهی در کانادا
متولد: سال ۱۲۹۶ شمسی تهران
ساکن: اتاوا
نامبرده رمز موفقیت خود را قبل از هرچیز توکل به خداوند متعال نظم و ترتیب در زندگی، پشتکار در امور محوله، تولید یک محیط سالم برای فعالیت و کار و همچنین لطف رفقا و همکاران عزیز وزارت امور خارجه می دانند.
پیام:
موفقیت و سعادت کارکنان محترم روزنامه کیهان و چهره های آشنا را از صمیم قلب خواستارم.
***
دکتر عباس کهنمی
قائم مقام رئیس کل بهداری تهران
متولد: سال ۱۲۹۲
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در کار مداوم، پشتکار، وظیفه شناسی، بی نظری و ادامه کار در شرایط بسیار مشکل و خطرناک بدون ترس و بیم و واهمه، حسن سلوک و صحت عمل خود را در انجام وظایف محوله می داند.
***
جواد کوثر
وزیر مختار
متولد: سال ۱۲۹۴ تهران
ساکن: سانفرانسیسکو
رمز موفقیت خود را چنین می داند.
همیشه و درهر حال خدای متعال را ناظر برخود و اعمال خود دانسته و درخدمت به خلق آنچه را که مورد پسند پروردگار تشخیص داده کوتاهی نکرده است سمت فعلی وی وزیر مختار ایران در سانفرانسیسکو است.
***
مهندس محمد جعفر کمالی
رئیس کارخانه کود شیمیایی شیراز
متولد: هفتم تیرماه سال ۱۲۹۵ گرگان
ساکن: شیراز
رمز موفقیت خود را در وظیفه شناسی، درستکاری، کنجکاوی و دقت در مسائل فنی می داند.
پیام:
باید سعی کنیم که حسن وظیفه شناسی را در خودمان تقویت کنیم تا اجتماع ما در ردیف اجتماع مترقی جهان قرار گیرد.
***
علی کمالوند
نماینده مجلس شورای ملی
متولد: سال ۱۲۰۰ بروجرد
ساکن: شیراز
رمز موفقیت خود را در تقوای اداری و صداقت و صمیمیت نسبت به دستگاهی که درآن طی ۱۷ سال انجام وظیفه نموده و خدمت به مردم در حدود کاری که به عهده داشته می داند.
پیام:
کسانی که طالب موفقیت در اموراجتماعی هستند باید به مملکت و رژیم مشروطه سلطنتی مومن و وفادار و صمیمی باشند و همیشه درهر مرحله ای از امور اداری و اجتماعی که قرار دارند خود را خدمتگزار مردم بدانند و با مردم حسن سلوک داشته باشند.
***
محسن کلانتری
مدیرکل امور فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش
متولد: سال ۱۲۸۸ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در اتکاء به نفس و نشان دادن صمیمیت به مافوق و کار بدون انقطاع می داند، از تشبث و به این در و آن در زدن برای به دست آوردن مقام برحذر است و آن را کار نادرستی می داند چنانکه سالهاست در سمت خود انجام وظیفه می نماید و به آن قانع بوده است.
***
جعفر کفائی
سفیرکبیر ایران در پاکستان
متولد: ۱۱ شهریور ماه ۱۲۸۸ نجف اشرف
ساکن: راولپندی، پاکستان
ایشان رمز موفقیت خود را در پشتکار در اداره، درستی و امانت اطاعت از مافوق، صمیمیت با دوستان و دوست پرستی، کمک به زیردستان خونسردی در مقابل مشکلات می داند.
پیام:
آرزوی موفقیت موسسه کیهان در خدمات عمومی و فرهنگی می باشد.
***
دکتر حسین کشی افشار
استاد و رئیس موسسه ژئوفیزیک
متولد: ۲۰ فروردین ماه سال ۱۲۹۲ تهران
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در عوامل زیر می داند:
پشتکار، اعتماد به نفس، ناچیز شمردن شکستهای اولیه و عقب نشینی را جائز نشمردن، مبارزه با کلیه عواملی که در راه نیل به هدف موانعی ایجاد نماید که تمام اینها برپشتکار و فداکاری مادر مبتنی بوده است.
پیام:
تنها پیامی که می توانم به هم وطنان عزیز بدهم آن است که کشور خود را بشناسید، فداکاریهای دیگران را ناچیز نشمرده و هرقدم که در راه ترقی و تعالی مملکت برمی دارند در خدمت به هم وطن خود بوده و بدانند که اجر معنوی آن به هیچ وجه ضایع و پایمال نخواهد گردید.
***
ابراهیم کسائی
نماینده مجلس شورای ملی
متولد: سال ۱۲۹۰ سراب
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را پشتکار داشتن، درستکاری و خدمت به مردم می داند. ۲۵ سال است که با مردم ساده دل و روستائیان سر و کار دارد با آنکه اکثریت مردم دهات بیسوادند، معذالک خوب و بد را به خوبی می فهمند و هر کسی که از روی ایمان و صداقت با آنها خدمت کند بی اجر نمی ماند.
پیام:
از دوروئی بپرهیزید، عوام فریب نباشید، سعی کنید در یک رشته متبحر باشید و اصلاحات را از خودتان شروع کنید و منافع جامعه را برنفع شخصی ترجیح دهید.
***
سرتیپ عطاء الله کریمی زند
افسر بازنشسته
متولد: اول فروردین ۱۲۸۵ تفرش
ساکن: تهران
تیمسار رمز موفقیت خود را در صداقت، پشتکار و گشاده روئی می دانند.
پیام:
برای داشتن یک ایران مستقل و آزاد. برای داشتن یک زندگی مرفه و سربلند باید با تمام قوا کوشید که انقلاب سفید ششم بهمن ۴۱ که به دست توانای شاهنشاه بزرگ بدون خون ریزی صورت گرفته سیر تکاملی خود را طی نماید تا بتوانیم در مقابل ملل زنده دنیا عرض اندام کنیم.
***
علی کریمی
استاد هنرهای زیبا
متولد: ۱۵ بهمن ماه سال ۱۲۹۰
ساکن: تهران
وی رمز موفقیت خود را در نکات زیر می داند:
۱-طرز تربیت پدر و مادر و سخت گیری های مناسب و عاقلانه برای تحمل ناملایمات زندگی و اتکاء نداشتن به دیگران
۲-تعیین هدف نهایی و منحرف نشدن ازآن برای تمام عمر و تعیین برنامه مشخص و رآلیسم برای رسیدن به هدف
۳-پیش بینی دقیق مشکلات پیش تر از آنچه که در عمل با آن برخورد خواهد شد
۴-احتراز از خود خواهی و نیز واقع بینی نسبت به حقوق و استعداد و توانائی ذاتی خویش
۵-حق شناسی و ارزیابی واقعی، نسبت به کمک ها و راهنمائی ها و یاوری دیگران در راه هدف و نیل به مقصود
پیام:
ارزش هنر واقعی در صورتی مسلم است که از تقلید و اقتباس دور باشد ولی اطلاع از تجربیات فنی و هنری اساتید گذشته و معاصر برای جویندگان هنر ضرورت دارد، کسانی که نبوغ هنری دارند هیچ یک از قراردادهای فنی و روش های گذشته را عیناً اجرا نکرده و نمی کنند.
***
مهندس سام کرمانی
مدیردفتر مهندسین مشاور مهندس سام کرمانی و همکاران
متولد: ۳۰ آبان ۱۲۸۹ شانگهای
ساکن: تهران
وظیفه اصلی یک نفر مهندس که لازمه موفقیت در حرفه خود می باشد به شرح زیر نقل می کند.
۱-برای رسیدن به مقصود و هدف نهایی اساسی ترین اصل پایه تخلف ناپذیر تقوا و فضیلت و پاکی اخلاق می باشد. بدیهی است همان قدر که انسان برای رسیدن به هدف و مقصود تلاش می کند باید در حفظ و نگاهداری آنچه به دست می آورد کوشا باشد.
۲-کف نفس و انظباط برای اشخاصی که قصد موفقیت دارند باید بطور کامل و بارز درآنها وجود داشته باشد ضمناً باید معتقد بود که سرنوشت انسان را اندیشه و فکر و احساسات در اعمال او معین می کند.
۳-بکار بردن جرأت و شهامت تزلزل براساس دانائی درکارها و حرفه خود و داشتن ایمان مطلق در توانائی و خود و بالاتر از همه رشادت روبرو شدن با حقیقت.
۴-توسعه دادن طرز تفکر مثبت با اندیشه محکم در مقابل نفوذهای دلسرد کننده و منفی و داشتن اراده قوی برای آنکه محیط و اوضاع را تحت اختیار خود درآورد نه اینکه خود اسیر محیط گردد و به عبارتی واضح تر خود سازنده و به وجودآورنده محیط باشد.
۵-توجه مخصوص در رعایت عدالت به منظور جلب اعتماد و احترام همکاران خود.
۶-اتخاذ تصمیم سریع و قاطع براساس ابتکار شخصی و قبول کردن مسؤلیت کامل آن
۷-داشتن یک هدف کامل و عالی که همواره برای رسیدن به آن فعالیت وتلاش مداوم بنماید
۸-افکار دقیق و حواس جمع و تمرکز فکر و منظم کردن معلوماتی که در دوران عمر خود جمع آوری و طبقه بندی کرده و مطالعات مداوم به منظور کسب اطلاعات جدید و تلفیق دادن اطلاعات و تجربیات قدیم و جدید و خلاصه با زمان پیش رفتن
۹-مانوس و مفید بودن به اینکه وظایف خود را تا سرحد توانائی در تمام اوقات انجام دهد ضمناً همواره در صدد توسعه میدان عمل و انباشتن تجربه باشد و وظایف خود را به موازاتی که تجربه بیشتری که پیدا می کند انجام دهد.
۱۰-توسعه دادن میدان تجربه و فعالیت در جزئیات کار و عادت کردن به اینکه تمام کارها را با علاقه و شوق انجام داده و همیشه برکوشش و کفایت خود بیفزاید
۱۱-درک کردن و به کار بردن اصول تشریک مساعی به نحوی که روح همکاری را به وجود آورده و تقویت نماید
۱۲-توسعه دادن قدرت خلاقه با در نظر گرفتن این اصل که هرچه انسان با اعتقاد و ایمان فکر کند موفق می شود اندیشه خود را به مرحله عمل درآورد
۱۳-

دکتر هادی یگانه حایری
استاد ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت را در خدمت دانشگاهی و تربیت دانشجو می داند.
پیام:
کمتر به یکدیگر دروغ بگوئیم و بیشتر دنبال علم و صنعت مفید برویم و همیشه کمتراز آنچه هستیم خود را تصور کنیم.
***
دکتر ناصر یگانه
وزیر مشاور
متولد: سال ۱۳۰۰ تهران
ساکن: تهران
سر موفقیت را در خدمت به جامعه و اندوخته علمی و معتقدات اخلاقی می داند.
***
مجید یکتائی
نویسنده متولد: ۱۹ تیرماه سال ۱۲۹۲
تهران- شمیران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در مطالعه و پشت کار در نویسندگی می داند.
پیام:
تردیدی نیست که سر لوحه اصلاحات در کشور ما باید از اصلاح دادگستری آغاز شود و اگردستگاهای دیگر اداری ما خراب باشد نیز نتیجه خرابی دادگستری است قانون خوب و مجریان خوب دو رکن اساسی برای اصلاح دستگاه قضائی کشور است.
احمد یعقوبی
وکیل دادگستری
متولد: اول خرداد سال ۱۲۹۹ شمسی
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را علاقه به حرفه و کار خود و تحمل مصائب و مشکلات میداند.
پیام ها:
نهراسیدن از مشکلات و ابتکار و مقاومت تمام موانع زندگی را برطرف می کند.
محمد یزدی
وکیل دادگستری متولد دهم حوت سال ۱۲۶۶ سامره
ساکن: تهران
رمز موفقیت را در پشتکار و اعتماد به نفس اعتقاد به مردم و کسانی که با آن تماس دارد و کوشش به اینکه همیشه امین و مورد اعتماد مردم باشد می داند.
پیام ها:
سلام گرم و درود بسیارم را به تمام کسانی که برای خدمت به کشور عزیزمان و هم میهنان ارجمندمان سعی و کوشش مبذول می دارند تقدیم داشته پیشرفت و موفقیت مؤسسه کیهان را که پیشقدم کارهای مهم اجتماعی است آرزو می کنم.
***

دکتر عزت الله یزدان پناه
متولد: سال ۱۲۹۹ نور ( مازندران)
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در توکل و ایمان به خدای بزرگ پاک دلی و پاک اندیشی و صمیمت و پشتکار می داند.
پیام ها:
اول فکر آنگه عمل
***
پرویز یارافشار
سناتور
متولد: تهران
ساکن: تهران
سر موفقیت خود را در خونسردی و مشگل نگرفتن کارها حتی در مواقع بسیار خطرناک می داند.
***
دکتر جواد هیئت
جراح عمومی و قلب
متولد: سال ۱۳۰۴ ، تبریز
ساکن: تهران
می گوید اگر در جراحی موفقیتی نصیب من شده به علت علاقه فوق العاده به جراحی و اعتماد به نفس و ایمان به موفقیت و کار و مطالعه زیاد بوده است.
***
امیرعباس هویدا
وزیر دارائی
متولد: سال ۱۲۹۹ تهران
ساکن: تهران، دروس
مشاغل و خدمات وی عبارت بوده است از: کارمندی وزارت امور خارجه، وابسته سفارت شاهنشاهی در پاریس، دبیر نمایندگی ایران در آلمان غربی معاون اداره روابط فرهنگی وزارت امورخارجه، منشی مخصوص وزیر امور خارجه، رئیس اداره روابط بین کمیساریای عالی سازمان ملل در ژنو، مستشار سفارت کبرای شاهنشاهی در آنکارا، معاون رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و مدیر شرکت ملی نفت و سرپرست امور اداری و عضویت هیئت مدیره.
***
دکتر احمد هومن
استاد دانشگاه
متولد: سال ۱۲۸۵، تهران
ساکن: تهران
راز موفقیت خود را در داشتن دو صفت یا دو عادت می داند: اول آنکه به کار عادت دارد و از هرنوع کار لذت می برد دوم آنکه در مواقع سختی و ناراحتی خونسردی خویش را حفظ می نماید.
***
سرهنگ سید محمد علی هوشیار
وکیل دادگستری و افسر بازنشسته
متولد: سال ۱۲۸۵ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در توکل به خدا، دقت در انتخاب هدف و تشخیص بهترین راه وصول بدان را در اراده قوی، سرعت در اتخاذ تصمیم، پشتکار و مقاومت در مقابل ناملایمات و سختی ها می داند.
پیام ها:
محبت صادقانه و همکاری و اشتراک مساعی با همنوع، شرکت در همکاری های اجتماعی را وجهه همت قرار دهید تا عنایت خداوند شامل حالتان گردد.
***
دکتر مهندس محمد حسین هنربخش
مشاور فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان تربیت معلم حرفه ای کشور
متولد: ۱۳ فروردین ۱۲۹۴ سبزوار
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در خداشناسی آنطوریکه یک فیزیکدان بشناسد، ورزش به موقع زود خوابیدن و صبح زود بلند شدن( ساعت ۵ صبح) دفاع از مظلوم مبارزه با ظالم تنفر از دزدی و تقلب عشق به وظیفه و کار تدریس در هرمقام و موقعیت حتی ریاست.
پیام ها:
هیچ چیز در دنیا بهتر از خداشناسی نیست اگر او را فراموش نکردی او هم تو را فراموش نخواهد کرد ورزش برای سلامتی بدن و خوی و طبیعت ورزش برای راستگوئی و تواضع ضروری است خدمت به خلق از طریق فرهنگ شعار همیشگی من است.
***
استاد جلال الدین همائی
استاد دانشگاه متولد: چهارشنبه غره رمضان ۱۲۷۸ قمری اصفهان
ساکن: تهران
رمز موفقیت را در سه چیز می داند در درجه اول توکل و ایمان به خداوند دوم عشق و علاقه سوم رعایت نظم و ترتیب عشق و علاقه هرمشکلی را آسان و هرمانعی را برطرف می کند اگر خوب بخواهید دواعی و موانع با یکدیگر نسبت معکوس دارند، هرقدر ضعیف تر می شود و هرقدر داعی سست تر بود مانع سخت تر جلوه می کند در حدیث ماثور است که « ما ضعف بدن عما قویت علیه نیته»
پیام ها:
سعی کنید که چراغ نشاط و امید در روح شما خاموش نشود، دویدن با امید خوشتر از نشستن با نومیدی است.
***
رکن الدین همایون فر
نویسنده متولد: سال ۱۲۹۷ تهران
ساکن: تهران
سر موفقیت خود را در صداقت و صراحت و پشتکار می داند.
***
مهندس ابراهیم همایونفر
استاندار آذربایجان غربی متولد: نهم خرداد سال ۱۲۹۰
ساکن: رضائیه
رمز توفیق خود را اعتماد به نفس، بلند نظری، حسن نیت، صداقت و صمیمیت در دوستی و رفاقت می داند.
پیام ها:
بلندنظر باشید، موفقیت دیگران را موفقیت خود بدانید تا در زندگی موفق شوید. مرد عمل باید همیشه دنبال کار مشکل و دشوار باشد تا از موفقیت در آن کار لذت ببرد.
***
سرتیپ نبی الله همایون
متولد: سال ۱۲۸۴ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در پشتکار در انجام وظایف و ایستادگی و مقاومت در برابر حوادث و وقایع می داند.
پیام ها:
آنچه به زبان میاورم و بدان افتخار می کنم از گذشته تاریخی، نیاکان والاگهر است که نام ایران را بزرگ داشته اند بیائید کاری کنیم که میراث اجداد خود را آنطوریکه باید نگاهداریم تا اعقاب ما هم نام ما را به نیکی ببرند.
***
مهندس غلامحسین همایون
مدیر کل وزارت اقتصاد
متولد: سال ۱۲۹۴ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در تعمق کارها و پشتکار و فعالیت خستگی ناپذیر می داند.
پیام ها:
برای تأمین سعادت و جبران عقب ماندگی میهن عزیز باید همه طبقات از کارمند و تاجر گرفته تا کارفرما و کارگر سعی و مجاهدت نمایند، کوشش اشخاص نباید فقط برای جلب منافع مادی و احراز مقام بالاتر باشد بلکه باید در این راه با کمال شجاعت و شهامت جهاد نمایند تا بخواست خدای بزرگ موفق شوند.
***
داریوش همایون
نویسنده متولد: ۵ مهر ۱۳۰۷ تهران
ساکن: تهران
اگر بتوان به مجموعه این زندگی نام موفقیت آمیز داد رمز آن در هدف جوئی و و پشتکار و مقدم داشتن موفقیت بر لذت بوده است بسر بردن در یک محیط و فضای کاملاً سیاسی و تنظیم گذران روزانه برحسب نیازمندی های آن محیط اگرچه هنوز به نتیجه مشخص نینجامیده، ولی از بدور نگه داشتن زندگی از آشفتگی های معمولی بسیار کمک کرده است.
***
دکتر بهمن همایون
کارشناس حسابداری درآمد ملی و مدیرکل بودجه وزارت آموزش و پرورش
متولد: ششم اسفند سال ۱۳۰۷ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در علاقه بکاری که می گیرد می داند
پیام ها:
از مجاهدت و اقدامات ابتکاری موسسه کیهان تشکر می کند.
***
دکتر هادی هدایتی
وزیر آموزش و پرورش و استاد دانشگاه
متولد: اسفند سال ۱۳۰۲ شهر ری
ساکن: تهران
سر موفقیت خود را در کار زیاد و مداوم و پشتکار و احساس مسؤولیت و اعتقاد به این اصل می داند که در هرجا و به هر کاری که مشغول است ولو بطور موقت و غیرمسؤول کار مورد نظر باید در کمال سرعت و در نهایت درستی و کمال صحت انجام گیرد.
***
دکتر جواد هدایتی
استاد و رئیس دانشکده ملی ایران
متولد: سال ۱۲۹۶ تهران
ساکن: تهران
وی عضو ممتاز و صاحب درجه بورد تخصصی از جامعه متخصصین امریکا عضو آکادمی و صاحب نشان از آکادمی چشم و گوش و حلق بینی امریکا و عضو ممتاز کالج بین المللی جراحان از ژنو و شیکاگو و عضو انجمن بین المللی برونکواز وفاگولوژی و عضو جراحان سر و گردن امریکا است.
***
محمود هدایت
رئیس شعبه پنجم دیوان کشور
متولد: ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۲۷۶در تهران
ساکن: تهران
عقیده اش این است که با راستی و درستی زودتر می توان به مقصود رسید خواسته های خود را زمانی در این رباعی گفته است:
یارب به کسی جز دل آگاه مده کام دل مردمان بدخواه نده
از رحمت خویش بی نصیبم مگذار و اندیشه بد بخاطرم راه مده
پیام ها:
هرکس به جان و مال و ناموس خلق تخطی نکند مردم به دیده احترام در او می نگرند.
***
دکتر زاون هاکوپیان
ناقد و متخصص امور هنری و رئیس روابط بین المللی و انتشارات هنرهای زیبای کشور( وزارت فرهنگ و هنر)
متولد: سال ۱۳۰۷ تبریز
ساکن: تهران
***
مهندس واهان هاکوب نعلبندیان
متخصص سیمان
متولد: ۳۱ شهریور سال ۱۳۱۲ شاهپور
ساکن: درود
رمز موفقیت را در فعالیت و پشتکار، اعتماد به نفس، ابتکار و سرعت انتقال درکار اسفاده از افکار و تجربیات بزرگان و پیشروان اجتماع می داند.
پیام ها:
دیرزمانی است که بشریت برای رسیدن به افتخارات تلاش می کند ما همگام با سایر ملل جهان برای رسیدن به هدف های عالی باید تمام نیروهای لایزال بشری را بسیج کنیم تا مملکت و ملت خود را در جهان سربلند سازیم.
***
سرلشگر حسین حائری هاشمی
افسربازنشسته
متولد: سال ۱۲۸۵ کربلا
ساکن: تهران
رمز موفقیت را در خود انسان و توکل داشتن به خدا اعتماد به نفس نیت پاک، پشتکار و علاقه بکار شجاعت، تسلط براعصاب
پیام ها:
ما همه باید سرباز میهن باشیم سرباز به تمام معنی در راه میهن خود شاه خود و ملت عزیز خود همواره مثل یک سرباز در سربازخانه و آمادگاه حاضر باشیم میهن ما امروز نیازمند به خدمت و فداکاری فرد فرد مردم است انقلاب تاریخی و بزرگ شاهنشاه کشوری و ملتی نو بوجود آورده است این حیات جدید باید آن قدر محکم و زیبا باشد که برا ی دیگران نمونه قرار گیرد.
***
علی هاشمیان
وکیل دادگستری
متولد: سال ۱۲۹۸ جهرم
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در شهامت انجام وظیفه بی باکی، پشتکار، علاقه به شغل و حرفه انتخابی، راست گفتن به مردم و مراجعین، پرهیز از تملق و تبلیغ های ناصحیح، سادگی و صمیمیت و دلسوزی نسبت به مردم صحت و مقاومت در برابر زورمندان بی منطق می داند.
پیام ها:
آرزو می کنم زادگاه و وطنم روزی به معنی واقعی سربلند و پیروز و غنی و دارای افرادی پرهیزکار و دانشمند و سالم و هر یک در محیط سالمی در راه خلق خدا و نیل به کمال زندگی مصمم شوند این آرزو عملی نیست جز اینکه آدم و انسان واقعی پرورش دهیم سواد تنها برای ملت ما کافی نیست بکوشیم تا برای پرورش نسلی متقی و پرهیزکار کامیاب شویم.
***
دکتر حسن هاشمیان
استاد دانشگاه
متولد: سال ۱۲۹۴ کاشان
ساکن: تهران
رمزموفقیت خود را در علاقه مفرط به حرفه و کارخود، پشتکار و جدیت و توفیق همسرش می داند.
***
یراوند هاروطیان
وکیل پایه اول دادگستری
متولد: اول حمل ۱۲۷۳ قریه مجنبار تبریز
ساکن: تهران
***
دکتر عبدالله هادی
مدیرکل
متولد: سال ۱۲۹۶ تبریز
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در چهار چیز توکل به خدا، اتکاء به نفس، صداقت و عشق به وظیفه خلاصه می کند
***
سلطان حسین سنندجی
وزیرمختار شاهنشاهی در نمایندگی دائمی دفتر اروپائی سازمان ملل متحد
متولد: اول اردیبهشت سال ۱۲۹۸ سنندج
ساکن: ژنو
پیام:
زندگی حادثه جالبی است که نتیجه مستقیم یک تصادف بسیار سفیهانه می باشد.
***
علی وکیلی
سناتور
متولد: سال ۱۲۶۸ تبریز
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در توکل بخدا، رضایت از زندگی بهر شکل که باشد، دقت، کار، خوش بینی، نظم، نشاط، موفقیت می داند و ترقی خودش را در خوشبختی و رفاه دیگران تشخیص داده است، هرکاری که عهده دار شده آن را با عشق و ایمان سعی کرده و بهتر انجام داده وظیفه را محترم شمرده همیشه ساعی بوده که در روابط با دیگران حق و انصاف را از دست ندهد.
پیام ها:
صفای باطن، محبت، انصاف، بی آزاری، دقت، نظم، کار.
***
مهندس حسین وکیلی
عضو شرکت نفت
متولد: سال ۱۳۰۲ کرمان
ساکن: تهران
سرموفقیت خود را در تعقیب کاری که مطابق ذوقش بوده می داند با همه اشکالات مادی بالاخره موفق می شود با اندوخته ای که گردآورده بود به خارج عزیمت کند باکار و فقط استراحت شش ساعت در روز تحصیلات خود را تمام کند.
***
قدرت زمان( شهلا) وفادوست
هنرمند رادیو و تاتر
متولد: سال ۱۳۰۶ تهران
ساکن: تهران
سر موفقیت خود را چنین شرح می دهد. وقتی رلی را بازی ی کنم چنان درآن غرق می شوم که گوئی بازی روی سن واقعیتی است که در اطراف من جریان دارد در پیش خانم کاملیا اشک ریزی طبیعی من باعث تعجب و تفریح همکارانم شده بود شاید این مطلب موجب شده است که بازیم مورد توجه قرار گیرد ضمناً در زندگی خارج از سن با احترام به قضاوت عمومی محبوبیتم را حراست کرده ام چون روح نظیف اجتماع هنرمندی را که پای بند اصول و سنت های نیک اخلاقی نباشد در مدت کوتاهی طرد می کند.
***
مهندس عبدالغفار وزیرونبار
رئیس شرکت ملی نفت منطقه کرمانشاه
متولد: سال ۱۲۹۰ تهران
ساکن: تهران
سرموفقیت خود را در گشاده روئی و آرامش و صبر در برابر گرفتاریها و گوش دادن به دقت به درد دل کارکنان تابعه و اقدام جدی به منظور رفع گرفتاری آنها و یا لااقل داشتن حسن نیت نسبت به درخواستهای قانونی افراد و کوشش در احقاق حق می داند.
پیام:
جدیت و کوشش تؤام با فراست و دانائی در صورتی همراه با موفقیت است که دران خوش بینی و حسن نیت واقعی باشد و ایجاد حسن تفاهم در اطرافیان بنماید.
***
دکتر امیرحسین وزیری
پزشک
متولد: ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۱۱ رفسنجان
ساکن: همدان
رمز موفقیت خود را در دوست داشتن مردم به حد اکثر مخصوصاً دوست داشتن و مهربانی زیاده از حد با دشمنان، اتکا به ذات ذوالجلال خداوند بزرگ و بس می داند.
پیام:
کمتر پول به دست آورید و بیشتر شرف و افتخار کسب کنید.
***
دکترفریدون ورجاوند
رئیس بیمارستان ورجاوند
متولد: سال ۱۲۸۳ یزد
ساکن: تهران
راز موفقیت خود را در پشتکار و همفکری صمیمانه همسرخود می داند.
***
دکتر سیف الله وحیدنیا
نماینده مجلس شورای ملی
متولد: شهریور سال ۱۳۰۵ دستگرد
ساکن: تهران
***
وحید غلامعلی مازندرانی
سفیر کبیر شاهنشاهی در اندوزی
متولد: سال ۱۲۹۱ ساری
ساکن: جاکارتا
***
مهندس میرعلی اصغروحدانی
عضوکارخانه کود شیمیائی شیراز
متولد: ۹ بهمن ۱۳۰۶ اردبیل
ساکن: شیراز
رمز موفقیت خود را دراحساس مسؤولیت می داند کارها را طوری انجام می دهد مثل اینکه کسی از بالای سر مواظب کارهای اوست رضایت وجدان را شرط کارخود دانسته تا کاری تمام و بی عیب و نقض نباشد به دیگری احاله نمی کند.
پیام ها:
رضایت وجدان، آرامش روح که تنها با درستکاری تأمین و تحقق می یابد.
***
حسین واعظ زاده حکیم اللهی
وکیل دادگستری
متولد: ۱۳۱۳ قمری خوانسار
ساکن: اراک
سرموفقیت را در ممارست و پشتکار و مطالعه می داند.
پیام:
آزادی فکر در محیطی که انسان بتواند عقاید و افکار خود را بیان دارد یکی از مواهب بزرگ خداوندی است جامعه ای که درآن آزادی فکر نباشد سعادت مفهوم ندارد نمونه آن اروپای قرون وسطی بود که کششهای کاتولیک با اختناق انکار مردم چه فجایعی به وجود آوردند.
***
سید مصطفی واعظ تهرانی
قهرمان سابق وزنه برداری ومربی ورزش
متولد: ۱۵ مهر۱۳۰۹ ساوه
ساکن: تهران
رمز موفقتی خود را در پشتکار، خدمتگزاری و وظیفه شناسی و خوش روئی و مهربانی در عین سخت گیری در امور و تعالیم ورزش می داند.
پیام:
به جوانان و روشنفکران این است که صفا و صمیمیت را سرلوحه برنامه کارخود قرار دهند تا نیروی محرکه کشور که جوانان هستند بهتر بتوانند به هدف و ایده ال خود برسند.
***
دکتر ادوارد وارطانی
جراح
متولد: سال ۱۳۰۷ اراک
ساکن: تهران
***
دکتر شکور واحدیان
پزشک
متولد: سال ۱۳۰۵ اردبیل
ساکن: اهواز
سرموفقیت خود را در پشتکار و فعالیت می داند.
***
دکتر حمید وارسته
وکیل درجه اول دادگستری
متولد: ۹ مرداد سال ۱۳۰۴ تبریز
ساکن: تبریز
رمز موفقیت خود را در پشتکار می داندو براثر این پشتکار توانسته با همه مشکلات و محظورات مدارج تحصیلی را طی نماید.
پیام:
در دنیای پراز هیاهو و دلهره و اضطراب، فراغ خاطر، آرامش درون نعمت سلامت و صفا ازآن کسانی است که با اعتقاد به حقیقتی نیکی را بی مضایقه دوست دارند.
***
دکتر محمدتقی نیک نژاد
دبیر و رئیس هیئت اجرائیه کانون مدیریت و مشاور عالی وزارت اقتصاد
متولد: سال ۱۲۹۸ بابل
ساکن: تهران
***
دکترغلامرضا نیک پی
معاون نخست وزیر
متولد: خرداد ماه ۱۳۰۸ اصفهان
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در کارمداوم و خوشروئی می داند.
پیام:
داشتن پشتکار، قیافه باز و صداقت واقعی از رموز موفقیت است.
***
محمدابراهیم نیک پور
مدیرعامل بانک پارس
متولد: چهارم مرداد سال ۱۳۰۰ تهران
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در صراحت لهجه، پشتکار و صداقت و امانت و یک رنگی با دوستان می داند.
***
سرهنگ ابوالحسن نیرومندی
افسرارتش
متولد: ۲۶ شهریور ماه ۱۲۹۶ لاهیجان
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را راستی و درستی می داند.
***
مهندس هوشنگ نیرنوری
کارمند بازنشسته سازمان برنامه
متولد: نهم بهمن ماه ۱۲۹۱
ساکن: تهران
می نویسد با داشتن اطلاعات کافی و پشتکار و جدیت کامل کمتر موفقیت به دست آورده ام شاید دلیل آن صراحت لهجه و حقیقت گوئی ام بوده است.
***
کاظم نیامیر
سفیرکبیرایران در اردن هاشمی
متولد: یازدهم بهمن ماه ۱۲۹۲ زنجان
ساکن: اردون هاشمی
رمز توفیق خود را در عشق به کار و وظیفه، صداقت، یکرنگی، عشق به وطن و پشتکار می داند.
پیام:
روی پای خود بایستید.
***
مهندس حسن نیامیر
رئیس اداره کل ساختمان راه آهن
متولد: سال ۱۲۹۵ تبریز
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در موارد زیر می داند:
۱-فعالیت و پشتکار خستگی ناپذیردر انتخاب بهترین طرح و طرز اجرای صحیح آنها۲-ذوق و شوق فراوان برای مشاهده عملیات اجرائی برای اطلاع از نتیجه کار و فعالیت ۳-جائی که اطلاعات و معلوماتم اجازه ندهد با کمال خضوع بدون توجه به مقام و شخصیت طرف( از کوچک و بزرگ) از پرسش آن کوچکترین امتناعی ندارم ۴-بی طرفی و درستی کامل در کارها می داند.
پیام:
به مهندسین جوان توصیه اکتشافات و تتبعات جدید را می نمایم دنیای متمدن با سرعت سرسام آوری در توسعه و افزایش می باشد. لذا نباید به معلومات مکتبه در دانشکده ها اکتفا نمایند و بایستی با مطالعات و تجربیات علمی روزانه و پی گیربا پیشرفت دنیای متمدن همآهنگی داشته باشند و الا بجای پیشرفت عقب نشینی نموده و از قافله تمدن بطور عجیب دور خواهند شد.
***
سرهنگ دکتر علی اکبر نوفر
افسربازنشسته و دکتر داروساز
متولد: سال ۱۲۸۷ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در جدیت، پشتکار و فرار از یأس و بدبینی می داند.
پیام:
در دنیا غیرممکن وجود ندارد هرکس در اثر سعی و کوشش و پشتکار با داشتن استعداد( زمین مساعد) همراه با صداقت و امانت به هدف نهائی خود خواهد رسید و هیچ وقت برای تحصیل علم و دانش دیر نیست.
***
مهندس علی اکبر نوشین
رئیس اداره تحقیقات جوبالا
متولد: ۱۳ بهمن سال ۱۳۰۷ تهران
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در انسان دوستی، مطالعه و تحقیق می داند.
پیام:
در اجتماع ما که فقر بار سنگین خود به اکثریت مردم وارد می آورد جوان ها باید تمام کوشش و عشق خود را به نجات انسان ها معطوف دارند. به انسان دوستی عشق بورزند و آن را هدف نهائی خود قرار دهند.
***
دکترامیرهوشنگ نوشیروان
وکیل درجه یک دادگستری
متولد: اول فروردین ماه ۱۳۰۱ تهران
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در پشتکار و صداقت می داند.
پیام:
به هر طریق که ممکن است ملکات فاضله و اخلاق را در خود و دیگران تقویت کنیم.
***
مرتضی نوریانی
مدیرچاپخانه
متولد: سال ۱۲۹۰ تهران
ساکن: تهران
هرکسی سرموفقیت و رمز توفیق خود در یک چیز بخصوص می داند. پشتکارو عدم انحراف از رشته تخصصی رمز توفیق اوست که معتقد است درکار باید امانت و درستکاری و خوش قولی و نظم را رعایت نمود.
***
فخر نوری
عضو شرکت ملی نفت ایران
متولد: سال ۱۲۹۹ شمسی گلپایگان
ساکن: آبادان
رمز توفیق خود را در پشتکار و امید به خدا می داند.
***
علی نورزی
رئیس اداره کل اطلاعات و روابط عمومی وزارت پست و تلگراف و تلفن و روزنامه نگار
متولد: سال ۱۲۹۲ شمسی قزوین
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در ذوق سرشار و تحصیل در شرایط بسیار دشوار می داند.
پیام:
بنام کسانی که خون شرف و ملیت و وطنخواهی در رگهایشان جاری است این پیام را میفرستم:
پیامی است دوستانه و ندای قلبی که یک عمردر اعتلای وطن تپیده است. خدمتگزار صمیمی، پاک و درست کردار باشید، قناعت پیشه و با مردم خوش رفتار.
***
ابوالحسن نورافشار
عضو وزارت کشور
متولد: ۲۴ آذر سال ۱۲۷۳ تهران
ساکن: تهران
نامبرده رمز توفیق خود را در توکل بخداوند متعال و پشتکار و جدیت درکارهای خیر و کمک به دوستان و عموم مردم در مدت عمرخود می داند.
پیام:
رعایت و انجام مقررات دینی و مذهبی، صحت عمل و درستکاری در کارخدمت به هم نوع بخصوص به درماندگان اقدام در عمران و آبادی کشور وظیفه هرایرانی است.
***
دکترملک منصور نوبان
دانشیار دانشکده پزشکی
متولد: بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ مشهد
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در خوش قلبی، مردم داری جدیت، پشتکار و توکل بخدا می داند.
پیام:
همیشه به خدای بزرگ تکیه کن و با ایمان قوی و خلوص نیت از او یاری بخواه که جز در حقیقت و انسانیت گام برنداری.
***
افراسیاب نوائی
عضو شورای عالی سیاسی وزارت امور خارجه
متولد: پنجشنبه پنجم فروردین ماه ۱۲۹۳
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در پاکی، درستی، صداقت، امانت و انسانیت می داند.
پیام او چنین است: شک نیست که زندگی اجتماعی مردم تمام دنیا فرق کرده است و سطح همه چیز زندگی علمی و عملی، اقتصادی، فرهنگی احتیاجات و همه چیز خیلی بالا رفته است قدرت ظاهر و باطن به مراتب بیشتر شده است هیچ ملتی نمی تواند خود را دور از این ترقیات و افزار نگه دارد پس به ناچار ما هم باید خود را به قافله برسانیم و هیچ راهی هم جز دنبال علم و هنرو فن رفتن و فعالیت نداریم امروز هم با وجود هادی و پیشوائی مانند شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاه معظم سعی بداریم بهترین موقع برای ترقی و پیشرفت است و هرکس کوتاهی کند خیانت به خود و آب و خاک خود کرده است.
***
محمد حسین نمازی
مدیرعامل جمعیت شیرو خورشید و شرکت روشنائی بهبهان
متولد: دوم فروردین ماه ۱۳۰۲ بهبهان
ساکن: بهبهان
رمز توفیق خود را در امانت، پشتکار و امید می داند.
پیام:
چقدر خوب بود اگر موجباتی فراهم می شد تا مسؤلان امور از بزرگ و کوچک احساس مسؤلیت می کردند.
***
سرلشگرسید محمود نکوزاد
نماینده مجلس شورای ملی
متولد: سال ۱۲۸۲ اصفهان
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در بی نظری، صداقت در خدمت عدم تبعیض می داند.
پیام:
میهن ما با انقلابی که شاهنشاه به وجود آورده اند احتیاج به مردان و زنان بالاخص جوانان فداکاری دارد که صفوفخود را پشت سرشاهنشاه منظم و مرتب نمایند و باید بدانیم کوشش دسته جمعی لازمست تا با دنیای مترقی امروزه پیش برویم و وظیفه ملی خود را انجام دهیم. تا از قافله تمدن جهانی عقب نمانیم. انسانی که دارای عقل سلیم باشد یعنی انسان متین و منصف همیشه برای انجام حاضراست انجام وظیفه در مقابل خدا شاه میهن و هم میهنان قبل از شروع به انجام هرکاری خدا را در نظر داشته باشید تا با حسن ختام پیوند داده شود.
***
محمدعلی نقیب زاده
رئیس اداره کل آموزش و پرورش بزرگسالان وزارت آموزش و پرورش
متولد: ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۰۰ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در پشت کار و تهور درکار و لبخند به مشکلات و اطمینان به موفقیت می داند.
پیام:
در راه خدمتی که با علاقه مندی به عهده گرفته اید هرگاه منافع مشروع مردم با مقررات وفق نمی داد مقررات را با احتیاجات مردم تطبیق دهید و اگر کار درستی به نفع افراد انجام می دهید از هیچ چیز باک نداشته باشید.
***
مهندس سعید نقوی
عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران
متولد: اسفند ۱۲۹۷ تهران
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در نکات زیر می دانند:
۱-توکل به خدا و اتکاء به نفس
۲-سعی و کوشش صادقانه در انجام وظیفه در حدود توانائی و فهم در هر پستی که شاغل بوده است.
۳-صمیمیت نسبت به رئیس و اطاعت کامل از دستوراتی که در حدود مقررات بوده.
۴-اطمینان کامل از قدردانی و حق شناسی رئیس و مرئوس
۵-اگر موفقیت را جاه و مقام بدانیم باید همیشه اضافه کرد که یک عامل بزرگ هم شانس یا قسمت یا تصادفات است چون از من بهترهم هستند که به مقام من نرسیده و از من کمترهم هستند که به مقالات بالاتری رسیده اند.
پیام:
از گفتار کندی رئیس جمهور فقید امریکا:
همواره سؤال نکنید که کشور شما برای شما چه کرده است بلکه ازخود به پرسید که شما برای میهنان چه کرده اید.
***
دکترعباس نفیسی
پزشک
متولد: سال ۱۲۸۵ رشت
ساکن: تهران
معتقد است انجام وظایف اجتماعی و اداری، درستی، مشورت با دوستان و همکاران، بی نظری در کار و خوش قولی عوامل بسیار مهم موفقیت هستند.
***
استاد سعید نفیسی
استاد دانشگاه
متولد: هجدهم خرداد ۱۲۷۴ تهران
ساکن: تهران
استاد نفیسی رمز موفقیت خود را در خواندن و نوشتن و راهنمائی هم میهنان از راه تحقیق و تألیف می داند.
پیام:
بکوشید هرروز و هرشب چیز تازه ای فرابگیرید تا هرروز قدمی به سوی کمال بردارید روزی را که پیشرفتی نکرده اید از عمرخود نشمارید.
***
حسام الدین نعمت اللهی
رئیس فرهنگ آباده
متولد: ۱۲۹۵ شیراز
ساکن: آباده
رمز توفیق خود را در صراحت و گریزان از نیرنگ و تظاهر می داند.
***
علی نصری
مدیر کتابخانه عمومی فرهنگ بلوچستان و سیستان
متولد: سال ۱۲۸۷ کرمان
ساکن: زاهدان
ایشان به کشورهای زیادی سفرکرده و اوقات فراغت خود را به مطالعه کتب می گذراند.
***
صادق نصری
شهردار
متولد: سال ۱۲۹۱ شمسی
ساکن: رودسر
رمز توفیق خود را در خدمت به مردم تعاون همبستگی و انسانیت می داند.
پیام:
آرزو می کنم که همه هموطنان عزیزم همگام بایشرفت های شایان توجه عصرحاضر به موفقیت های بیشتری نایل آیند و کشور ما در سایه اتحاد و اتفاق و رهبری خردمندانه اعلیحضرت همایونی ترقیات بیشتری به دست آورد.
***
محمدعلی نشاط
عضو هیئت مدیره بانک بازرگانی
متولد: سال ۱۲۸۰ اصفهان
ساکن: اصفهان
رمز توفیق خود را در تواضع، استقامت، بردباری و خدمت به خلق می داند.
***
مهدی نراقی
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
متولد: جمعه دهم مهرماه سال ۱۲۹۹ کاشان
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در تعیین هدف معین و مثبت در زندگی و داشتن سعی و کوشش و پشتکار می داند.
پیام:
هرکس ساخته فکر خویش است فردا همان خواهد شد که امروز فکر می کرده است.
***
عباس نراقی
وکیل دادگستری
متولد: اول بهمن سال ۱۲۹۲ کاشان
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در علاقه به شغل وکالت دادگستری می داند.
***
سپهبد محمد( امیروثوق) نخجوان
متولد: سال ۱۲۷۴ شمسی تهران
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در صحت عمل سپس در وظیفه شناسی و معلومات، صمیمت و جدیت درکار می داند.
پیام:
ایرانیان عزیز ما برای استقلال و حفظ کشور خود باید شاه دوست باشیم چه شاه در مملکت مظهر وحدت ملی و استقلال ما می باشد، باید وطن پرست باشیم و در راه میهن فداکار بوده و از جان و مال خود دریغ ننمائیم و در زندگانی و خدمت پاکدامن و وظیفه شناس باشیم و در کسب علم بکوشیم تا در ردیف ملل راقیه قرار گیریم.
***
باقر نحوی
مشاور مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش
متولد: دهم فروردین ماه ۱۲۹۶ اصفهان
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در صراحت و بی نظری می داند.
***
یوسف نجمی
سرپرست سازمان ورزشی تفریحات سالم وزارت اقتصاد
متولد: فروردین سال ۱۳۰۷ تبریز
ساکن: تهران
وی رمز توفیق خود را در موقع شناسی، احترام به کلیه طبقات، خوش خدمتی و پاکی نیت می داند البته دراین باره اتفاقات را بی اثر نمی داند.
***
شکرالله نجفی
رئیس دبیرستان
متولد: سوم آبان ماه ۱۳۰۸ بجنورد
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در مداومت درکار، نظم در فکرو عمل، ادب و بردباری می داند.
پیام:
سعی کنیم تا در مورد مسائل جزئی و کلی زندگی درست فکر کنیم، کوشش کننیم تا اعمال ما که ناشی از اندیشه های ما است با صحت همراه باشد، در گفتار خود سخن اضافه و در کردار خویش عمل زائد نداشته باشیم و بالاخره درهر حال خویشتن داری را از یاد نبریم.
***
پروفسور دکتر حمید نجات
جراح قلب و ریه
متولد: ۱۵ شعبان سال ۱۳۲۹ تهران
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در سلامتی، ادامه تحصیل، پشتکار و خدمت به مردم می داند.
پیام:
با عشق و محبت و درستکاری به همنوع خود خدمتگزار باشید، خداوند حتماً موفقیت نصیب شما خواهد نمود.
***
دکتر عزیز نبوی
رئیس مؤسسه مالی حسابداری
متولد: سال ۱۳۱۱ بندرپهلوی
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در توکل به خدا، کوشش در تجزیه و تحلیل صحیح و منطقی مسائل، فعالیت، پشتکار و کار مداوم می داند.
***
صمد نامور
مدیر مجله اقتصاد و صنعت( نامور)
متولد: سال ۱۲۹۹ شیراز
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در صمیمت با دوستان، پشتکار و تماس های مداوم اجتماعی می داند.
***
حبیب الله ناقی
وکیل دادگستری
متولد: ۲۳ سنبله ۱۲۹۲ تهران
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در راستی و درستی، امانت و دیانت، عدالت و انسانیت می داند.
پیام:
رمز سعادت و خوشبختی در سلامت جسم، آرامش روح و رضایت وجدان است تا هدف و ایده الی را در نظر نگرفته اید یک قرم برندارید و اینک که هدف خود را با توجه به تمام جوانب و اوضاع و احوال موجود تعیین کرده اید تا به آن نرسیده اید از پای نایستید.
***
دکتر احمد کرمانی ناظرزاده
استاد دانشگاه
متولد: سال ۱۲۹۶ شهرکرمان
ساکن: تهران
او موفقیت خود را در زندگی از ایمان راسخی که به خداوند دارد می داند، البته آشنایان و دوستانش را هم در این موضوع بی اثر نمی داند زیرا با طرز کار و رفتارش همیشه دوستان یکدل فروان داشته است و باز هم تنها توکل به خداوند را منشاء و سر موفقیت خود می داند وگرنه به قول خودش، در این دنیای پرمخاطره چگونه می توان موفق شود که از جنگ حوادث پیش بینی نشده به سلامت جست.
***
ابوالحسن ناظمیان
بازنشسته
متولد: سال ۱۲۸۸ سمنان
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در شجاعت، پشتکار و تعقیب یک رشته از اطلاعات و تخصص می داند.
***
عبدالمجید ناصری
عضوشرکت ملی نفت
متولد: سال ۱۲۹۱ کاشان
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را ایمان به مقدسات، اعتماد به نفس و انجام وظیفه می داند.
***
فرهاد مینائی
پیشه ور
متولد: ۱۵ خرداد سال ۱۳۰۵ شمسی تهران
ساکن: تهران
پیام:
من سلامت و سعادت و مجدد عظمت نسل جوان امروز و نسل های آینده را در سایه ایمان به خداوند یکتا و اجرای صحیح قوانین و احکام مقدس اسلام در عصر تسخیر فضا بیمه می کنم، ضمانت اجرا این بیمه مقدس را با خون خود تضمین می کنم.
***
دکتر پرویز مینا
عضو شرکت نفت
متولد: فروردین سال ۱۳۰۶ تهران
ساکن: تهران
دارای ۱۷ سال سابقه خدمت در شرکت نفت و عضو اصلی انجمن نفت ایران بوده است
***
غلامعلی میکده
وزیر سابق
متولد: سال ۱۲۷۷ شمسی تهران
ساکن: تهران
سرموفقیت خود را در: ۱-دست به کاری نزده است که توانایی جسمی و فکری انجام آن را وجداناً نداشته باشد
۲-تهیه تمام مقدمات و وسایل انجام قبل از شروع به کار
۳-استقامت و پافشاری در نیل به هدف می داند و در امور کلی و زندگی ایمان به حق داشته همواره با این هدف بزرگ راه زندگی را طی کرده است.
***
مهندس همراه میشل قشقائی
عضو شرکت نفت
متولد: اول اسفند سال ۱۳۰۷ آبادان
رمز موفقیت خود را در پشتکار و جدیت فراوان در درس و تحصیل، انتخاب صحیح رشته تحصیلی می داند.
پیام:
از ابتکار و مجاهدت مؤسسه کیهان تشکر می کند.
***
علیرضا میرهاشمی
مدیرکل وزارت فرهنگ
متولد: سال ۱۲۹۸ شمسی اراک
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در استقامت و پشتکار می داند.
پیام:
اراده داشته باشید حتماً با قوت اراده به آن هدف و مقامی که مایل هستید خواهید رسید و تردید نکنید.
***
دکتر مریم میرهادی
روزنامه نگار، طبیب و عضو کنگره بهداشت
متولد: شیراز
ساکن: تهران، تجریش
رمز توفیق خود را در ایمان، اراده خدا، جدیت و کوشش، از خود گذشتگی، فداکاری، شهامت و شجاعت و کشتن نفس خویش می داند.
پیام:
با پشتکار و خسته نشدن از ناملایمات و محرومیت ها با خواست خداوند موفقیت حتمی است.
***
امین میرهادی
دبیر بازنشسته وزارت آموزش و پرورش
متولد: سال ۱۲۸۷ شمسی
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در کوشش و پشتکار مداوم و خوش روئی و مهربانی با مردم و مساعدت به رایگان با همه و ادامه مطالعات علمی و ادبی جهت تکمیل تحصیلات خود می داند.
پیام:
برای اینکه هرفردی سعادتمند و موفق شود باید به سهم خود وظیفه خود را به خوبی انجام دهد یعنی در هرمحل و موقعیتی که هست کار کند و برای رفع خستگی تفریح نماید( البته تفریح سالم) مانند ورزش و راه پیمائی و بکار کسی نیز کار نداشته باشد.
***
حسین میرعمادی
رئیس باشگاه لاینز ساری
متولد: سال ۱۳۰۱ ساری
ساکن: ساری
رمز توفیق خود را در خوش قلبی، دوستی واقعی و انسان دوستی می داند.
پیام:
کار مشروع و با هدف تؤام با صداقت و استقامت و رأفت برای همه هموطنان خود آرزو می کنم.
***
رسول میرعبدالباقی
رئیس اداره خرید شرکت ملی نفت
متولد: ۲۷ دی سال ۱۲۹۵ بغداد
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در حسن برخورد با مردم جدیت تؤام با صمیمیت و درستی و امانت می داند.
پیام:
از راستی و حقیقت هیچ وقت نباید انحراف پیدا کرد.
***
دکتر عبدالحسین میرسپاسی
استاد دانشگاه
متولد: سال ۱۲۸۶ تهران
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در زیاد خواندن، زیاد نوشتن و بیشتر کوشیدن می داند.
پیام:
۱-هرچیزی به خواندنش می ارزد اگرچه برای رد و طرد آن
۲-هرچیزی ممکن است، منتها زمان لازم دارد.
۳-از موفقیت مغرور و از شکست مأیوس نباید شد.
***
مهندس مجید مهیمن
عضو وزارت کار
متولد: دوم آبان سال ۱۳۰۲ تهران
ساکن: تهرا ن
رمز موفقیت خود را در طول مبارزات صنفی با حزب توده براثر آشنائی بر روحیه کارگران و خدمت به این اکثریت طبقه زحمتکش می داند از این رو سالهاست که در شورای عالی کار و صندوق تعاون به این خدمت اجتماعی ادامه می دهد و جزچند نفر معدودیست که پیش نویس قوانین مربوط به رفاه و بهبود وضع کارگران را تهیه نموده و پس از تصویب مراجع قانونی در اجرا به ثمر رسانیدن قوانین مزبور نیز تا آنجا که مقدور بوده اقدام کرده است.
***
سرتیپ اصغر مهندسان
افسر بازنشسته
متولد: ۲۱ اسفند سال ۱۲۸۶ تهران
ساکن: تهران
وی رمز موفقیت خود را در طلب علم و معرفت تؤام با درستی و صرف نظر از خود نمائی و یا توسعه امور مادی می داند شاید مرگ مادر در سنین کودکی و فقدان پدری که سخت در پی امور سیاسی بود و از حال اطفال خود خبری نداشت رهرو ایشان در جوانی بود درس خواندن و فهم دنیائی که ایشان تنها درآن به قول خودشان می لولیدند یگانه چاره ای جهت خروج از این محیط تنهایی بود ورود زن پیرو غیراز طبقه مادر با سمت زن پدری ایشان را وادار نمود که با پیشرفت در علم و هنر زودتر از خانه ای که باید اخراج می شد بیرون روند این انحراف خانوادگی سلب شد وی در ارشاد خواهران خود و پس از ازدواج اطفال خود را در راه کسب علم و فرهنگ کمک نماید همسر وی که معلوماتی در حدود سیکل هنری داشت آنی از خانه داری و تربیت اطفال و تشویق ایشان به پیشرفت امور درسی و هنری غفلت نورزید تا آنجا که از بهترین دانشجویان انگلیس و امریکا می باشند چه درآمد شخصی موروثی خود را با کمال میل در طبق اخلاص به نوباوگانش تقدیم و خود با زندگی ساده همان طریقی را که تیمسار پیموده بود می گذراند بنابراین رمز موفقیت وی مرگ مادر و عذر پدر و داشتن همسری با عاطفه و امیدوار بوده است.
پیام:
۱-دانستن نعمت بزرگی است که در سایه این موهبت الهی شخص صرف نظر از رعایت دین و اخلاق به عالم درستی راه یافته و فریب متاع بی انتهای دنیوی را که دیر یا زود گذراست نخواهد خورد.
۲-اطفال باید از راه تحقیق به حقیقت زندگی( بقاء روان پدر در جسم خود) پی برده در طریق تجلی بیشتر روان نیاکان خود باشند.
***
دکتر علینقی مهرکار
رئیس اداره روابط بازرگانی خارجی وزارت اقتصاد
متولد: سال ۱۲۹۵ تبریز
ساکن: تهران
سرموفقیت خود را در علاقه بکار و کار زیاد و استراحت کافی می داند.
***
دکتر محمود مهران
وزیر سابق فرهنگ
متولد: سال ۱۲۸۳ تهران
ساکن: تهران
موفقیت او بعد از توکل به خداوند تعالی در دوران تحصیل مرهون توجه مخصوص پدر و مادر به تعلیم و تربیت بوده و در دوران خدمت اداری نتیجه توجه به انجام وظیفه از روی کمال صداقت و درستی بوده بطوری که همواره وجدان خود را بیدار و خداوند را حاضر و ناظر می دانسته است.
***
محمد مهران
نایب التوالیه اسبق آستان قدس رضوی( خراسان)
متولد: سال ۱۲۷۷ شمسی تهران
ساکن: تهران
سرموفقیت خود را در اتکاء به نفس و اظهار حقایق و دوری از تملق و رعایت ادب، موقر بودن نه تکبر داشتن، شجاع بودن نه وقیح بودن رعایت حزم را کردن نه تن به عجز دادن می داند.
***
حسن مهرآوران
عضو وزارت دارائی
متولد: اردیبهشت سال ۱۲۶۴ اصفهان
سرموفقیت خود را در نحوه تربیت خود که تحت نظر اعمام عارف وطن پرست و دانشمند بوده می داند و در مدرسه انگلیسها اتکاء به نفس و جدیت در کار و اعتقاد را می آموزد و از سیاست همیشه کناره گیری می جوید.
پیام:
موفقیت خود را درچند چیز می داند که معتقد است باید هرجوان برای حصول و عمل به آن با تمام قوا بکوشد ۱-ایمان کامل به یک مبدأ غیبی ۲-حفظ سلامتی جسمی و روحی ۳-ترک سستی و بدبینی و منفی بافی ۴-جدیت درکار و کوشش دائمی با اراده قوی و امید به آینده ۵-قناعت در زندگی و رضایت از آنچه به دست آورده ۶-پاکدامنی و راستی و عدالت ۷-کمک و استعانت با همت بلند به همه و خصوصاً نزدیکان ۸-دوری از هرعمل بد و رفتار ناشایست.
***
دکتر خسرو مهدی زاده
نماینده مجلس شورای ملی
متولد: چهارم شهریور ۱۲۹۳ تبریز
ساکن: تهران
رمز موفقیت خود را در امید و توکل به خدا، صداقت و درستکاری مبارزه با فساد و دزدی اتکاأ به نفس پشتکار و جدیت، یکرنگی با دوستان و حق شناسی درباره دوستان می داند.
پیام:
شخص درهرحال خدا را شاهد و ناظر اعمال خود بداند و از مکافات عمل غافل نشود و از بزرگی وظیفه نترسد، از دروغ باید پرهیز کند، به شاه و میهن وفادار بوده دین خود را به کشور و تمام وطن ادا کند، قدر و قیمت دوستان یکرنگ و وفدار را باید داشت.
***
سرتیپ جعفر مهجوری
افسر بازنشسته
متولد: ۱ مرداد ماه سال ۱۲۸۶ تهران
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در نظر داشتن خداوند در تمام امور، راستی، درستی نداشتن غرور و خودپسندی و طرز رفتار صحیح با مردم، رسیدگی به حال زیردستان و عصبانی نشدن در امور مختلف زندگی می داند.
پیام:
همواره خداوند متعال و مهربان را در نظر داشته باشید، از راستگوئی و درستی هیچ وقت ضرری نخواهید دید، غرور و خودپسندی بخود راه ندهید و همواره با مردم خوش روی باشید. از انجام کار خیر در صورت امکان دریغ و مضایغه نکنید. از اسراف در زندگانی بپرهیزید. برای روز بیماری و بیکاری، نداری و پیری خود و خانواده اندوخته نمائید که واقعاً مصیبت بود پیری و بیماری و بیکاری در نیستی.
***
دکتر محمد مهتدی
عضو شرکت نفت
متولد: سال ۱۲۹۵ تهران
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را در جدیت، زحمت و پشتکار مداوم می داند.
پیام:
در زندگانی( میان بر) وجود ندارد. کوتاهترین راه رسیدن به مقصد راه مستقیم است جزاین راه آسانی برای پیشرفت موجود نیست.
***
علی اشرف مهاجر طالقانی
وکیل دادگستری
متولد: سال ۱۲۹۰ شهرآسر از روستاهای طالقان
ساکن: تهران
رمز توفیق خود را چنین می نویسد بخواسته های خود توفیق وصول نیافته ام ولی مطلب مهم این است که به هیچ شکست و به هیچ ناکامی اهمیت نمی دهم و هیچ محرومیت و هیچ ضرر کوچکترین یأس یا اثر ضعیفی در من ایجاد نمی کند، نه غلبه را علامت حق می دانم و نه شکست را دلیل بطلان آنچنان به عقاید خود ایمان و اطمینان دارم که تمام حوادث و وقایع دنیا درآن رخنه و تأثیری ندارد ولی آن عقاید را قابل تجدید نظرو تغییر می دانم.
پیام:
دوست دارم هم میهنانم انسان باشند و ایرانی و مسلمان در مقابل ترقی صنعت و ماشین بیگانه خود را حقیرو ناچیز نشمارند از تقلید و تشبه به بیگانگان خاصه تا این حد که شعر و موسیقی و ذوقیات خود را فراموش کرده ایم.
***
ابوالفضل مهابادی
دبیر شورای فرهنگی اصفهان
متولد: سال ۱۲۸۶ قریه مهاباد
ساکن: اصفهان
پیام:
اگر بتوانم در عرض یک سال دو نفرتحصیل کرده تربیت یافته تحویل جامعه بدهم در این دنیا و نیز درآخرت سرافراز خواهم بود.
***
دکتر حبیب مولوی
استاد دانشگاه
متولد: سال ۱۲۹۳ تبریز
ساکن: تبریز
***
سرتیپ محمد مولوی
وکیل دادگستری
متولد: سال ۱۳۸۳ شمسی تهران
ساکن: تهران
مشاغل فرماندهی آموزشگاه گروهبانی قوای غرب و جنوب غربی فرمانده اسواران، گردان، هنگ طی کرده تا ریاست ستاد ارتش و در نهایت وکالت دادگستری.
***

تمام حقوق این سایت برای © 2021 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی