تین ۷-۶ ساله

‍ (http://axnegar.fahares.com/axnegar/Lj1j0DLGTm5QNP/6545619.jpg) ناخن هایتان را لاک بزنید

تین یک پسر شش هفت ساله هلندى است. اردیبهشت ماه گذشته بعد از سردرد و آزمایشهاى مختلف فهمیدند به سرطان مغز مبتلاست وکارى نمى شود برایش کرد وحداکثر یک سال دیگر زنده است.
وقتى پدرومادر با کمک دکتر وپرستاران و روانپزشک خواستند “تین” را براى مراحل بعدى بیمارى و رسیدن مرگ آشنا کنند و پرسیدند آخرین آرزویش چیست ؟تا در این مدت کمى که باقى مانده عملى شود؟ او گفت میخواد کمک کند تا بقیه بچه هاى مریض نمیرند.
وقتى پرسیدند خوب چه کار مى خواهى بکنى؟
جواب داد کار کنم وپول بگیرم وقلکم را پرکنم.

کارى که بلد بود لاک زدن ناخن هاى مامان وبابا و پدر ومادر بزرگ و پرستاران بیمارستان و …گرفتن چند یورو از هرکدام وانداختن توى قلکش بود.
مى خواست پولش به ١٠٠ یورو برسد وبرود بدهد به صلیب سرخ. تین وخانواده اش ساکن شهر بردا BEREDA هلند هستند. در همین ماه دسامبر که با پدرش رفته بود بازارچه کریسمس محلى پدرش داستان را براى یک خبرنگار محلى رادیو تعریف کرد.
خبرنگار گفت خوب همه کمک کنیم که تین به آرزویش برسد. برنامه اى از رادیو پخش کرد و با مقامات شهرقرار گذاشت که توى همان بازارچه یک اطاقک شیشه اى بگذارند ومردم بیایند تا تین ناخن هایشان را لاک بزند ومبلغى کمک کنند واز همینجا طوفان راه افتاد

لاک زدن تین شد کمپینى که همه هلند را فراگرفت وصدها کودک مثل او دست پدرومادر و فک و فامیل را لاک زدند وتنها در یک روز ٧٠٠ هزار یورو پول جمع شد.
از ورزشکاران تیمهاى ملى تا خواننده وهنرپیشه و افراد عادى ومعروف وحتى سیاستمداران ناخن هایشان را لاک زدند و صدها هزارعکس در اینستاگرام و هشتک در توئیتر پول به همراه آورد. تا حالا بیش از یک میلیون و ٨١٣ هزار یورو جمع شده وادامه دارد

هرسال بیش از ٩٠٠ هزار کودک در کشورهاى توسعه نیافته به دلیل کمبود امکانات پزشکى و دارو از بیمارى هاى عفونت ریه وعوارض آن مى میرند. دارو و چادر وماسکهاى اکسیژن و آموزش پزشکان براى تشخیص به موقع بیمارى مى تواند جان آنها را نجات دهد. تمام پول این کمپین براى نجات این بچه ها خرج خواهد شد. تین تابستان آینده را نخواهد دید اما ده ها هزار کودک به جاى او زندگى خواهند کرد

تمام حقوق این سایت برای © 2021 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی