سخنان کوتاه بزرگان بخش سوم

آلبرت شوایتزر(۱۹۶۵- ۱۸۷۵):انسان در رسیدن به ماه، از دیدن گل هایی که زیر پایش شکوفه می دهد، قاصر است.
ناپلئون بناپارت(۱۸۲۱- ۱۷۶۹): آن قدر شکست خوردم، تا راه شکست دادن را آموختم.
ارسطو(۳۲۲-۳۸۴ ق م): خردمند آن چه را می داند نمی گوید و آن چه را بداند می گوید.
گوته(۱۸۳۲-۱۷۴۹): مردان شجاع فرصت می آفرینند، ضعفا ترسوها، منتظر فرصت می مانند.
توماس جفرسون(۱۸۲۶- ۱۷۴۳) هر گز در مورد چیزی که انجام داده ای یا قصد داری انجام دهی، صحبت مکن.
آلبرت گرین هوبارد(۱۹۱۵-۱۸۵۶): کسی که سکوت شما را درک نکند، احتمالاً حرف شما را هم نخواهد فهمید.
کارل ماکس(۱۸۸۳-۱۸۱۸): تولید چیزهای مفید خیلی زیاد، منجر به افراد بی فایده خیلی زیاد تبدیل می شود.
سقراط(۳۹۹-۴۷۰ ق م ): مردی نیکبخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.
ویلیام جیمز(۱۹۱۰- ۱۸۴۲): پذیرش آن چه اتفاق اُفتاده، اولین گام برای غلبه بر پیامدهای هر بد بختی است.
فرانسوا ولتر(۱۷۷۸- ۱۶۹۴): کتاب های مفید آن ها هستند که خواننده را تشویق به تکمیل آن کنند.
ویلیام شکسپر(۱۶۱۶-۱۵۶۴): برای دشمنانت کوره را آن قدر داغ مکن که حرارتش خودت را نیز بسوزاند.
مولانا (۶۰۴- ۶۷۲ ه ق): دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ/ ای هیچ برای هیچ در هیچ مپیچ.
آناتول فرانس(۱۹۲۴- ۱۸۴۴): تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به قدرت رسیدی، فروتن.
میکل آنژ(۱۵۶۴-۱۴۷۵): هرچه دانش و تجربه بیشتر می شود، نیاز به پند گرفتن کم تر می شود.
آرتور شوپنهاور(۱۸۶۰- ۱۷۸۸): مردان بزرگ مانند عقاب هستند، آشیانه خود را روی قله بلند تنهایی می سازند.
میشل دو مونتین(۱۵۹۲-۱۵۳۳): بالا ترین چیز در این دنیا آن است که بدانی چگونه متعلق به خودت باشی.
آیزاک نیوتن(۱۷۲۷-۱۶۴۳): مغز بشر در زمان خود می تواند بهشتی از جهنم و دوزخی از بهشت به وجود آورد.
ایمانوئل کانت(۱۸۰۴- ۱۷۲۴): چنان باش که بتوانی به هرکس بگویی مثل من رفتار کن.
فرانسیس بیکن(۱۶۲۶-۱۵۶۱): در جهان هیچ عیبی آدمی را شرمگین تر از آن نمی کند که دیگران دروغ او را کشف کنند.
والت ویتمن(۱۸۹۲- ۱۸۱۹): من بر این باورم که دیدن یک برگ علف، کم تر از سفر به ستارگان آسمان نیست.
چارلی چاپلیت(۱۹۷۷- ۱۸۸۹): مردمان روی زمین استوار بیشتر از بندبازان روی ریسمان نا استوار سقوط می کنند.
رنه دکارت(۱۶۵۰- ۱۵۹۶): رقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد.
اسکار وایلد( ۱۹۰۰- ۱۸۵۴): همیشه دشمنانت را ببخش زیرا هیچ چیز بیشتر از این آن ها را آزار نمی دهد.
علی ع (۳۰ عام الفیل – ۴۰ هجری): از زمین خوردن کسی شاد مشو که نمی دانی گردش روزگار برای تو چه در آستین دارد.
ژان پل سارتر (۱۹۸۰-۱۹۰۵): هر گز دری را نزن مگر این که بدانی درآن سویش چه می گذرد.
هراکلیت(۴۷۵ – ۵۳۵ ق-م): ای چویندگان خرد ! کاری کنید که من کرده ام، در مورد همه چیز پژوهش کنید.
وینستون چرچیل(۱۹۶۵-۱۸۷۴): آدم بدبین، در هر فرصتی سختی را می بیند و آدم خوش بین، در هر سختی فرصتی را می بیند.
فردریش شیلر(۱۸۰۵- ۱۷۵۹): مقام عالی انسانی در برابر شماست، آن را به دست آورید.
نلسون ماندلا(۲۰۱۳-۱۹۱۸): آموزش، قوی ترین سلاحی است که می توانید برای تغییر دنیا از آن استفاده کنید.
جان استاین بک{۱۹۶۸-۱۹۰۲): وظیفه نویسنده این است که تعالی ببخشد، بگستراند و نیرو بخشد.
دانته( ۱۳۲۱-۱۲۶۵): به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد.
جواهر لعل نهرو( ۱۹۶۴-۱۸۸۹): به گذشته خود هرگز نمی اندیشم، مگر آن که بخواهم از آن درس بگیرم.
جک کانفیلد(۱۹۴۴- BirthD ): همیشه با این فرض و کمان آغاز کنید که هرچه بخواهید، می توانید به دست آورید.
ویلیام جیمز( ۱۹۱۰ – ۱۸۴۲): عاقل کسی است که می داند چه کارهایی را باید کنار بگذارد.
فردوسی(۳۱۹- ۴۰۱ ه ش ): دلت گر به راه خطا مایل است / تو را دشمن اندر جهان خود دل است.
بلز پاسکال(۱۶۶۲- ۱۶۲۳): سرچشمه همه فسادها بیکاری است. شیطان برای دست های بیکار کار پیدا می کند.
هوراس(۸- ۶۵ ق-م): خردی که تنها از کتاب ها به دست آمده باشد، خرد نیست.
پائولو کوئلیو(۱۹۴۷- BirthD ): زندگی همواره چشم به راه شرایط بحرانی می ماند تا قدرتش را نشان دهد.
شارل دو منتسکیو (۱۷۵۵-۱۶۸۹): باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید هیچ نمی دانید.
اونوره دو بالزاک(۱۸۵۰- ۱۷۹۹): بخشندگی را از گل بیاموز. زیرا حتی ته کفشی که او را لگدمال می کند، خوشبو می سازد.
سهراب سپهری(۱۳۰۷- ۱۳۵۹ ه-ش): زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست./آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
کنفسیوس (۴۷۹-۵۵۱ ق-م): مرد بزرگ اگر وقار و خویشتن داری را فرو بگذارد، احترام و خرد خویش را از دست می دهد.
آگاتا کریستی(۱۹۷۶- ۱۸۹۰): هرگز تمام آن چه را می دانی نگو.حتی به کسی که او را کاملاً می شناسی.
هلن کلر(۱۹۶۸- ۱۸۸۰): بیچاره ترین انسان در دنیا، فرد بینایی است که فاقد یک چشم انداز آرمانی است.
نا پلئون هیل (۱۹۷۰-۱۸۸۳): زندگی خود آن طور که می خواهید، بسازید و گرنه زندگی از شما آن طور که می خواهد می سازد.
پاستور (۱۸۹۶-۱۸۲۲): تنها گنجی که ارزش جستجو دارد، هدف است.
لئو ناردو داوینچی(۱۵۱۹-۱۴۵۲): عشق سرشار در صورتی به وجود می آید، که از آن چه دوست دارید، آگاهی فراوان داشته باشید.
گابریل گارسیا مارکز(۲۰۱۴-۱۹۲۷): تو در تمام دنیا یک نفری، اما برای بعضی ها تمام دنیائی.
کریستین بوین( ۱۹۵۱- BirthD ): بهتر است آدم کارهای کمی انجام دهد ولی از آن ها لذت ببرد.
فرانسوا ولتر(۱۷۷۸-۱۶۹۴): فرصت بدی کردن در هر روز صد ها بار به دست می آید ولی فرصت خوبی کردن در هر سال یک بار.
ریچارد براتیگان (۱۹۸۴-۱۹۳۵): تا زمانی که در خوابی کاری از دست من ساخته نیست.
سعدی(۶۰۶- ۶۹۰ ه ش ): هرکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد/بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد.
رالف والدو امرسون(۱۸۸۲-۱۸۰۳): صدای آن چه انجام می دهید به قدری بلند است که آن چه می گوئید شنیده نمی شود.
ریچارد باخ(۱۹۳۶- BirthD ): نود در صد مخاطبین خود را از دست می دهید، مگر آن که یاد بگیری سخنت را کوتاه کنی.
بتهون(۱۸۲۷- ۱۷۷۰): موسیقی از فکر تراوش می کند و به قلب می نشیند.
افلاطون (۳۴۸- ۴۲۸ ق –م ): هر گز کسی را که پیوسته در حال پیشرفت است، گرچه کند حرکت می کند، نومید مکن.
آلبرت کامو(۱۹۶۰-۱۹۱۳): ما بیش از آن که به اندیشیدن خو کنیم از روی عادت کار می کنیم.
ایزاک نیوتن(۱۷۲۷- ۱۶۴۳): هرگز نمی توان با آدم های کوچک کارهای بزرگ را انجام داد.
آندره موروآ(۱۹۶۷-۱۸۸۵): صرف داشتن موهبت و استعداد کافی نیست، زیرا اگر آن را به حال خود رها کنیم عقیم می ماند.
ارنست همینگوی(۱۹۶۱-۱۸۹۹):شما نمی توانید با نقل مکان کردن از نقطه ای به نقطه دیگر، از خودتان بگریزید.
بنجامین فرانکلین(۱۷۹۰-۱۷۰۶): قناعت کیمیایی است که هر چه را لمس کند، طلا می شود.
ایمانوئل کانت(۱۸۰۴-۱۷۲۷): شیرین ترین نتیجه دقت و نظم پیروزی است.
توماس ادیسون(۱۹۳۱-۱۸۴۷): نبوغ یعنی یک در صد الهام و نود و نه در صد عرق ریختن.
پایلو پیکاسو(۱۹۷۳-۱۸۸۱): برای جوانمردی و مروتی که در حق دیگران انجام می دهی، انتظار هیچ پاداشی را نداشته باش.
بلز پاسکال(۱۶۶۲- ۱۶۲۳): همه ابهت مقام برای کسانی که در جستجوی معنا هستند، شکوه و بزرگی ندارد.
توماس جفر سون (۱۸۲۶-۱۷۴۳): کسی که هیچ چیز نمی خواند، تحصیلکرده تر از کسی است که فقط روزنامه می خواند.
ژان ژاک روسو(۱۷۷۸-۱۷۱۲): کسانی که دیر قول می دهند، خوش قول ترین مردم دنیا هستند.
گوته(۱۸۳۲-۱۷۴۹): پیش از آن که بمیرید، چیزی نیرومند و متعالی از خود به جای گذارید، تا بر زمان غالب شوید.
رنه دو شاتو بریان (۱۸۴۸- ۱۷۶۵): گاهی بی رنگی از هر رنگی زیبا تر و مفید است.
ناپلئون بناپارت(۱۸۲۱- ۱۷۶۹): کسی که می تواند چاپلوسی کند تهمت زدن هم برایش بسیار آسان است.
البرت اینشتین(۱۹۵۵-۱۸۷۹): زندگی مانند دوچرخه سواری است که برای حفظ تعادل آن همیشه باید در حرکت باشی.
دیل کارنگی(۱۹۵۵-۱۸۸۸): کار، ارزان ترین دارویی است که برای رفع نگرانی در دسترس است. وقت خود را با کار پُر کنید.
جین ویستر(۱۹۱۶- ۱۸۷۶): کامیابی و پیروزی بسان کرم شب تاب است از دور می درخشد و لی از نزدیک نه نوری دارد و نه حراتی!!
نلسون ماندلا (۲۰۱۳- ۱۹۱۸): کینه مانند این است که زهری بنوشی و امیدوار باشی که دشمنانت را بکشد.
ویکتور هوگو(۱۸۸۵- ۱۸۰۲): آنان که نمی توانند خود را اداره کنند، ناچار باید از دیگران اطاعت کنند.
جک کانفیلد(۱۹۴۴- BirthD ): تا زمانی که کسی یا چیزی را مسئول و مسبب نا کامی خود بدانید، هرگز موفق نخواهید شد.
ویلیام جیمز( ۱۹۱۰- ۱۸۴۲): بزرگ ترین کشف نسل امروز این است که انسان می تواند با تغییر ذهنیت خود، زندگی خود را تغییر دهد.
برتولد برشت(۱۹۵۶-۱۸۹۸): زندگی یعنی ماهرانه انجام دادن آنچه از انجام آن نا گریزی.
رابیندرانت تاگور(۱۹۴۱-۱۸۶۱): هر کودکی که به دنیا می آید با این پیام به دنیا می آید، که خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است.
داستایوفسکی (۱۸۸۱- ۱۸۲۱): انسان فقط گرفتاری های خود را شمارش می کند، نه شادی هایش را!!
وینستون چرچیل(۱۹۶۵-۱۸۷۴): عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.
برنارد شاو(۱۹۵۰-۱۸۵۶): وقتی چیزی خنده دار است در آن حقیقتی را جستجو کنید.
میلان کوندرا(۱۹۲۹- BirthD ): هر لحظه ای نمایانگر جهانی کوچک است که نا گزیر در لحظه بعدی فراموش می شود.
دکتر حسابی(۱۲۸۱-۱۳۷۱ ه- ش): شخصیت یک ملت را ادبای آن ملت می سازند.
خواجه عبدالله انصاری(۳۹۶-۲۸۱ ه-ق): الهی هر که تو را شناخت و عَلَم مهر تو را افراشت، هر چه غیر از تو بود بینداخت.
سقراط(۳۹۹- ۴۷۰٫ ق- م): باید بخوری تا زنده باشی نه آن که زنده باشی تا بخوری.
مارک تواین(۱۹۱۰- ۱۸۳۵): برای بهترین ایده منتظر نمان! ایده بهتر را انجام بده، بهترین نیز به دنبال آن خواهد آمد.
مهاتما گاندی(۱۹۴۸- ۱۸۶۹): اگر فقط یک بار حضور خدا را بپذیرید، هرگز به ضرورت دعا و نیایش شک نخواهید کرد.
برتولد برشت(۱۹۵۶- ۱۸۹۸): کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد. اما کسی که مبارزه نکند، شکست خورده است.
زیگ زیگلار(۲۰۱۲-۱۹۲۶): مهم نیست که چقدر دور تر فرود می آیی، مهم آن است که پرش بعدی تو چقدر بالاتر باشد.
لئو تولستوی(۱۹۱۰-۱۸۲۸): حقیقت مانند طلا است.آن را نمی توان به دست آورد مگر با زدودن نا پاکی ها.
آندره ژید(۱۹۵۱- ۱۸۶۹): هرچه بالاتر روی، از نظر آنان که پرواز را نمی دانند، کوچک تر به نظر خواهی رسید.
چارلی چاپلین(۱۹۷۷-۱۸۸۹): اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید.
زیگموند فروید(۱۹۳۹- ۱۸۵۶): قاعده ای وجود ندارد که به کار همه بخورد. هرکس باید خود راهی بیابد که او را نجات دهد.
موریس مترلینگ(۱۹۴۹- ۱۸۶۲): ارزش اخلاقی بسته به تعداد وظائفی است که انسان انجام می دهد.
برتراند راسل(۱۹۷۰- ۱۸۷۲): گرفتاری این دنیا از این است که نادان به کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست.
بیل گیتس(۱۹۵۵- BirthD ): اکر در کارتان موفق نیستید دیگران را سرزنش نکنید. از خطاهای خود درس بگیرید.
کافکا(۱۹۲۴- ۱۸۸۳): جایی که اعتماد نیست، سخن بیهوده است.
رنه دکارت( ۱۶۵۰-۱۵۹۶): تنها داشتن اندیشه خوب کافی نیست! مسئله بنیادی در آن است که آن را خوب به کار بگیریم.
توماس کارلایل(۱۸۸۱- ۱۷۹۵): اگر ندانید به کجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهدبُرد.
جان راسکین(۱۹۰۰- ۱۸۱۹): زمانی که عشق و مهارت در کنار هم هستند، منتظر شاهکار باشید.
پیتر دراگر(۲۰۰۵-۱۹۰۹): مدیران بسیاری هستند که در سرِ کار بازنشسته شده اند.
ریچارد باخ(۲۹۳۶- BirthD ): همیشه مختاری که باورت را تغییر دهی و آینده ای متفاوت را برگزینی!!
موریس مترلینگ(۱۹۴۹- ۱۸۶۲):آینده ها بزرگ به نظر می رسند، ولی وقتی که گذشتند، می فهمیم نا چیز بوده اند.
ابن سینا(۳۵۹- ۴۱۶ ه-ش): نیکبخت ترین مردم کسی است که کردار خود را به سخاوت و گفتار خود را به راستی بیاراید.
****************

تمام حقوق این سایت برای © 2022 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی