راز کار معلمی

شعر کوتاهی که به صورت شایسته ای از راز کار معلم پرده بر می دارد. بیشتر معلمان در حالی که فرزندان خود را هر روز رها می سازند، به آموزش فرزندان مردم می پردازند.

 

 

راز کار معلمی

سار هنگام زاد آوردن                       می گریزد ز جوجه پروردن

می نهد با هزار مکر و هنر                  تخم در آشیان مرغ دگر!

وان دگر بی خبر ز ترفندش              تربیت می کند چو فرزندش

عشق را این نظام و آئین است            راز کار معلمی این است

نسلی از شوق پرورش دادن              سیرش از خون دل خورش دادن

تا زسعیت چو توشه برگیرد              ز آشیان تو بال و پر گیرد

ای که عمری چنین کنی بنیاد          رنج بی مزد و منتت خوش باد

تمام حقوق این سایت برای © 2021 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی