هرمز رنجبر

شخصیت ارجمند فرهنگی مرحوم هرمز رنجبر
اسدالله ذکری – دبیر فیزیک

اداره آموزش وپرورش ناحیه یک اصفهان
باکمال ادب واحترام به عرض می رساند: معرفی معلمان ومسئوولان کمال یافته وبیان اقدامات آموزشی وتربیتی آنان شرمشق ونمونه ارزشمند برای پیشرفت کارمندان جوان می باشد.لذا با مطالعه نامه پیوست درصورت صلاح دید وامکان اقدام مؤثر ومقتضی برای انتشارآن وهم چنین چاپ آن درکتاب آئین فرزانگی ومجله آموزه و رشد معلم تهران وغیره مبذول فرمایند.
باتقدیم احترامات
اسداله ذکری معلم فیزیک
********
تجلیل و بزرگداشت مرحوم هرمز رنجبر
(تولد ۱۳۱۱/۸/۲۶- درگذشت ۱۳۷۳/۱/۹ )
(رئیس اسبق دبیرستان صائب)

به مناسبت احداث ساختمان بزرگ آموزشی وتربیتی مرکز آموزشی وتحقیقاتی صائب و گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس دبیرستان صائب(۱۳۳۱- ۱۳۸۱)

ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد.(آیه ۲۰۷ سوره بقره)
«بعضی مردم اند که ازجان خود در راه رضای خدا درگذرند وخداوند دوستار چنین بندگانی است.»

خلل پذیر بود هر بنا که می بینی
مگر بنای محبت که خالی ازخلل است.
انسانیت که درست شد همه چیز درست می شود.
به پیوست یادنامه پرازمهرو محبت وصفا و وفای فرهنگی عالیقدر فقید سعید هرمز رنجبر رئیس اسبق دبیرستان صائب که شامل مطالب ونکات تربیتی وآموزشی فوق العاده مهم است.تقدیم می دارد.
همان طور که کلیه همکاران فرهنگی وآشنایان او متفق القول می باشند.این معلم گران قدر که تعهد وتخصص وتجربه را درکار خود جمع کرده بود؛صفات خوب ومشخصات اخلاقی وتربیتی بسیار داشت ازآن جمله:
۱- از سال۱۳۶۵سال های اولیه انقلاب رئیس دبیرستان صائب بود؛اما نه فقط رئیس دبیرستان ومسئولیت های اداری وغیره بلکه ولیِّ آموزشی وتربیتی کلیه شاگردان و برادر و دوست حقیقی دبیران وکلیه کارکنان دبیرستان بود.
۲- از ساعت ۵/۷ صبح تا یکی دو ساعت از وقت رسمی عصر گذشته،مشغول امور دبیرستان وکوشش برای بهبود وپیشرفت آن بود.
۳- خلوص نیت وانسانیت او سرلوحه کارش بود ودرقبال وظایف محوله احساس مسئولیت کامل می نمود.
۴- با سخنان فصیح وبلیغ خود هر روز ودر هر لحظه دانش آموزان را ارشاد کامل می نمود وخطاهای دانش آموزان را در خفا وبه طور خصوصی یادآوری می کرد ولی تشویق آنان را درانظاردیگران اجرا می نمود.
۵- با حضوردرنماز جماعت دبیرستان مشوق کامل همه به خصوص دانش آموزان در اقامه نماز(باکمال آزادی-«لا اکراه فی الدین…» بدون هرنوع اجبار به خصوص توّهمات ودلهره واجبار اجتماعی وغیره) وتوّجه به حق وحقیقت ودرنتیجه دوری از کلیه بدی ها وزشتی ها و….بود.
۶- متانت و وقار وحلم وبردباری وملاطفت ومحبت ونظم وانضباط از صفات بارز او بود ودر برخورد با همکاران ویا با ارباب رجوع درمحل کار چنین صفاتی از او ظاهر می گشت وبا کمال تواضع و با خوشروئی کامل وچهره ی گشاده وسبقت در سلام دیگران را ملاقات می نمود.
۷- در امر پرورش وشکوفائی استعدادهای دانش آموزان آن قدر کوشا بودکه بارها تعداد قبولی به خصوص کلاس های چهارم به حدود صد در صد رسید وهم چنین قبولی در کنکورها به نتایج عالی می رسید.
۸- در خارج از مدرسه نیز مواظب رفتار ومشکلات دانش آموزان بود ودائماً با اولیاء آنان همکاری کامل می نمود تا کوچکترین انحرافی پیشامدنکند(این مشخصات تربیتی یادگار همکار بزرگوار آن فقید سعید یعنی«مرحوم حاج مرتضی معرفت» رحمة الله علیه رئیس دبیرستان شاه عباس دولتی (شریعتی فعلی) بود «نمونه کامل یک رئیس دبیرستان»- و سال ها مرحوم رنجبر با او همکاری لازم داشتند وهم چنین همکارایشان مرحوم غلامحسین عبدالحسینی دبیر ریاضی آن دبیرستان وصداقت وهم یاری ودل سوزی بود وبه طور خلاصه یک معلم کامل بود.)
۹- به همکاران ودبیران وکارکنان دبیرستان فوق العاده علاقه مند وآنان نیز از همکاری و دیدار او خوشحال و دلگرم بودند و با میل و رغبت کار آموزشی وتربیتی خود را انجام می دادند.
مواظبت کامل درگرفتن حقوق قانونی همکاران داشت وسعی در پیشرفت درجات آموزش آنان، در خواست تشویق و تقدیر به جا برای آنان می نمود.(در نتیجه همه با اوهم یاری کامل داشتند واز دل وجان در راه اهداف آموزشی وتربیتی کار می کردند؛ نظیر فقید سعید مرحوم عبدالحسین ایزد گسشب رحمة الله علیه معاون اداری ودفتری دبیرستان مرد کار وفعالیت، مهربان وملایم، با صداقت کامل وگره گشای مشکلات بدون تظاهر وریا وهم چنین جناب آقای علی سادات معاون آموزشی وتربیتی فعال و مصمم در اداره وتربیت دانش آموزان«زیده عزه وسلامة» وبه طور کلی همه دبیران وکارکنان ومستخدمان دبیرستان دلسوزی همکاری داشتند«اجرهم علی الله تعالی»
دائماً در سخنرانی هائی خود از ایثار گری های شهدا به خصوص شهدای دانش آموز یادآوری می کرد؛ ودرحفظ حرمت خون این عزیزان کوشا بود.
در آخر کار در اداره ناحیه یک درسمت مشاورتربیتی اولیاء ومربیان کارمی کرد مشکلات پیچیده خانواده هاودانش آموزان را با متانت وتعقل وتفکر ومشاورت با همکاران وپشتکار وکوشش لازم حل می کرد.
به طور خلاصه انسانیت وتقوای اولیه لازم برای استفاده وپیروی از قرآن واسلام را داشت(تقوای اولین آیه سورۀ بقره) و با مجاهدت وعلم و عمل وتقوای کامل قرآنی رانیز کسب نمودو(زیرا ازمتقین قبول می شودآیه۲۸ سوره ۵)- ایمان کامل داشت واز ریا ونفاق بسیار دوربود زیرامی دانست (وَننَّزِلُ مِنَ القُرانِ وَ رَحمةَ لِلمُؤمِنینَ ولا یزیدُ الظّالمینَ اِلاّخَسارا)سوره اسراءآیه۸۲
به بیان دیگر(رنجبر یعنی دوست وهمکارصمیمی ومحبت وصفا وفا،یعنی جدیت وفعالیت ونظم وانضباط،یعنی پندار وگفتار وکردارنیک،یعنی فهم وعقل وقلب سلیم،یعنی انجام وظیفه ووجدان کار،یعنی حقیقت وصداقت ومتانت واعتدال،یعنی عاشق به کار آموزش وپرورش با شناخت کامل،یعنی احساس امنیت واطمینان بیشتر در رفاقت وهمکاری با او،یعنی محرم اسرار ودلسوز برای همگی ودانش آموزان یعنی آرامش و شادمانی (اَلمؤمَنُ بُشرُهَ فی وَجهِهِ وخُزنُهُ فی قَلبِهِ):
به علاوه هر قدر شخص وهر موقعیت را شناختن ودر هرمورد در وقت خود اقدام کردن «ازخود گذشتن وبه حق پیوستن وبه خلق خدا خدمت کردن ،(عارف حقیقی)» وبالاخره انسان نمونه وسرمشق عالی وممتاز برای ریاست ومدیریت وکلیه همکاران.
اضافه می نماید:کوته نظرنبود؛ به کمالات و نقاط قوت اشخاص توجه داشت وآنان را به وسیله آن محاسن می ستود وتشویق می کرد.به خرافات واستثنائات واوهام وخیالات نمی پرداخت بلکه راه و روش واضح توحیدی داشت(اهدنا الصراط المستقیم)
از انتقادهای سازنده نمی ترسید و باکلمات غیرمعقول وتهمت زدن طرف مقابل را ازمیدان بیرون نمی کرد-آزادمنش وطرفدار آزادی و عدالت و ازتحمیل عقاید خویش بردیگران پرهیزمی نمود و اعتقاد به جبر وزور وتحمیلات اجتماعی وغیرمستقیم نداشت!
روحش شاد باد و راه ورفتار او وکردارش ادامه یابد.
«ان شاءالله همگی خاندان وهمکارانش در راه انسانیت وگذشت ولطف وصفا و وفای اوحرکت نمائیم.»
ضمناً درزمان مسئولیت مرحوم رنجبر در ریاست دبیرستان صائب به کوشش جناب آقای بهاءالدین صدر رئیس اسبق آموزش وپرورش ناحیه یک ومسئولان مربوطه وآقای اصغراسداللهی متصدی اداره ستاد تجهزات وامور کمک آموزشی وآزمایشگاه های مدارس این ناحیه و هم چنین با اقدامات این فقید سعید مقدمات ساختمان(نقشه ومبالغی ازبودجه آن)برای چند سالن مجهز جهت آزمایشگاه های فیزیک و شیمی و زیست شناسی وامتحان وغیره در ضلع جنوب شرقی دبیرستان صائب فراهم شد(زیرا اوبه کار آزمایش و زیست شناسی وآزمایشگاه وتکمیل وسایل آن ها و تشویق و تقدیر معلم و شاگرد به کارهای علمی و عملی فوق العاده علاقه مند بود و به خــــــــوبی می د انست که زیر بنای فناوری وصنعت امروزی و نجات از وابستگی های مختلف،علوم تجربی توأم با تجربیات علمی می باشد.)
کار ساختمان این مرکز علمی تحقیقاتی با سعی وکوشش اولیاء آموزش وپرورش استان اصفهان در زیر نظر آن اداره کل وهم چنین جناب آقای حیدر علی حجتی رئیس اداره ناحیه یک وجناب آقای حسن علی تاجمیر ریاحی معاونت اداری ومالی وجناب آقای علی محمد قربانی معاونت آموزشی این ناحیه وسایر مسئولان مربوطه شروع وکامل گردید ودر روز۱۹/۷/۱۳۷۹ ولادت با سعادت حضرت امیرالمومنین علی(علیه السلام) با سخنرانی جناب آقای مدنیان مدیرکل محترم آموزش وپرورش وسخنرانی جناب آقای دکترعلی اصغر فانی معاونت آموزشی وزارت آموزش وپرورش در مورد جایگاه رفیع علوم تجربی(فیزیک وشیمی وزیست شناسی و….) در صنایع امروزی وتدریس این دروس همراه با آزمایش که اساس ترقی وپیشرفت های محیرالعقول کشورهای صنعتی شده است.این مرکز علمی وتحقیقاتی وآموزشی به اسم مرکز آموزشی وتحقیقات دانش آموزی صائب افتتاح شد.
این مرکز با مسئولیت آقای احمد قدسیه وهمکاری کامل مسئولان آموزش وپرورش ناحیه ۱ وسازمان آموزش وپرورش استان اصفهان برای تحقیقات آموزشی وپیشرفت دانش آموزان درعلم وعمل دایر شده است علاوه برآزمایشگاه های مجهز علوم تجربی، هر روز با ارائه اقدامات جدید ازقبیل قسمت کامپیوتر، نجوم ،کتاب خانه و… پیشرفت های مؤثر ومفید داشته است.
در خاتمه این یادنامه در زمانی تنظیم شد که رئیس آموزش وپرورش ناحیه یک اصفهان سرکارخانم زهره معظمی فرهنگی گرانقدر می باشند واین ابتکاراجتماعی وفرهنگی که توسط مدیر کل سازمان آموزش وپرورش استان جناب آقای مدنیان شروع شده است شایسته فراوان است، وامیداست مسئولیت کارهای مهم وکلیدی را بانوان ارزشمند ومتخصص ومتعهد ومجرب قبول فرمایند وجامعه به صورت همه جانبه مسیر کامل پیشرفت را طی نماید.
زندگی نامه مرحوم فقید سعید هرمز رنجبر خیلی به اختصار

تمام حقوق این سایت برای © 2020 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی