کانون یکتا پرستی جهانی

کانون یکتا پرستی جهانی

null
رضا طلائی

کانون یکتا پرستی جهانی نام کتابی است که سرلشگر بازنشسته محمد مظهری در یک صد و سی صفحه قطع وزیری درسال ۱۳۴۳ خورشیدی تألیف نموده و ضمن تقدیم آن به سازمان ملل متحد پیشنهاد تأسیس[کانون یکتا پرستی جهانی] را می نماید وخاطر نشان می شود به منظور حفظ صلح جهانی و هم زیستی مسالمت آمیز و ایجاد حسن روابط میان ملل و رفع اختلاف های دینی همه ی مردم دنیا زیر چتر اعتقاد و ایمان به خداوند یکتا و اعتقاد به جاودانگی روح و مهرورزی وخدمت به دیگران قرار گیرند و از این طزیق اختلاف ادیان و مذاهب و آثار شوم و زیان مند آن بر طرف شود و جهان و مردم آن با آسایش و آرامش زیست نمایند نام برده در خاتمه کتاب خود چنین ابراز نظر می نماید : این جانب پس از یک عمر تفکر و مطالعه اذعان می کنم که هنوز قطره ای از اقیانوس بی کران اسرار خلقت را درک نکرده ام و آن چه را هم که به عقیده ی قاصر خود فهمیده ام با معلومات نا چیز قادر به تشریح و بیان آن نمی باشم.
من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر من عاجزم ز گفتنی و خلق از شنیدنش
با این حال رجاءِ واثق دارم اثر مطالعه مندرجات این کتاب که به منظور احتراز از تنقید و مخالفت متعصبین پاره ای ادیان و مذاهب و بر حسب مقتضیات محیط و عصر حاضر بعضاٌ به طور سر بسته و با ملاحظه جوانب امر به رشته تحریر در آمده در ذهن خوانندگان گرامی باقی بماند تا خود آن ها در مواقع فرصت و فراغت تعمق بیشتری در این زمینه بنمایند و این تحول فکری تدریجاٌ و بالمآل موجبات تحکیم پایه ایمان و رستگاری آنان را فراهم سازد، و در جای دیگر می نویسد: هر یک از ادیان وجه مشترک تمام مذاهب را که عبارت از پرستش خداوند یکتا و ایمان به بقای روح و پندار و گفتار و کردار نیک است سر لوحه ی تبلیغات دینی خود قرار بدهند و این برنامه اساسی را در همه جا و هر محیطی به طور یکنواخت در اعماق قلوب پیروان ادیان مربوطپی ریزی و استوار نمایند. آن روز است که آئین مهرورزی عمومی رایج می گردد و فرداٌ فرد ابناءِ بشر بدون توجه به اختلاف نژادی و عقاید مذهبی و سیاسی سایر مخلوقات را برادر و هم کیش و دارای حق امتیازات برابر با خود خواهند دانست و نتیجه این طرز فکر متضمن سعادت حقیقی و غایت آمال بشر آینده خواهد بود. آری آن روز است که اصل هم زیستی مسالمت آمیز آرزوی دیرین ملل ستم دیده جهان وارد مرحله عمل می گردد. جای آن دارد که اشعار جاودانی:
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غَمی نشاید که نامت نهند آدمی
با خط زرّین و درشت و به تمام زبان های زنده در سر لوحه شعارهای سازمان ملل متحدنصب گردد و کسانی که دم از رفع اختلافات بین المللی و حل مشکلات مادی و معنوی و اتحاد ملل می زنند مفاد آن را از روی عقیده و ایمان نصب العین خود قرار بدهند و با رعایت حق حیات سایر برادران زجر کشیده و عقب افتاده خود پا روی حرص و طمع بگذارند و بالمآل وسایلی فراهم کنند که روزی به این گونه جنگ ها و خونریزی ها و بدبختی های نوع بشر خاتمه داده شود و همه از روی صفا و حقیقت غم خوار یک دیگر باشند. رضا طلائی ۲۸/۷/۹۱

تمام حقوق این سایت برای © 2020 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی