عیسی صدیق و فردوسی، نظامی عروضی و فردوسی، ملک الشعراء بهار و فردوسی،فروزانفر و فردوسی،عبدالوهاب عزام و فردوسی، آرتور ابهام پوپ و فردوسی،هانری ماسه وفردوسی، شبلی نعمانی و فردوسی،ابن الاثیر و فردوسی،ارن

نظر شخصیت ها نسبت به فردوسی

نظر شخصیت ها نسبت به فردوسی شاهنامه فردوسی ازبرای مااز چندلحاظ اهمیت دارد وبزرگ است:اولاً اثرهنری بسیارعظیمی است، به قیاس باکتاب های هنری دیگردنیا،باحماسه های ملی سایر ملل که بسنجیمش بسیاربلند وعالی است وهیچ پای کمی ازهیچ یک ندارد وبرای ماازهمه آنها بالاتر است،ثانیاً تاریخ داستانی  ایران وحاوی قصص ملی ماست،سند اصالت ما وسندریشه داشتن وپدر ومادرداشتن ماست،اجداد ما اینها بودند.ثالثاً ازلحاظ اینکه ... ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2020 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی