فردوسی و دانشمندان

شاهنامه فردوسی

سخنان گزیده درباره‌ی فردوسی و شاهنامه گرد آورنده: ضیاءالدین سجادی « بسی یاد نام نکو رانده شد          بسی دفتر باستان خوانده شد ز هر گونه رایی فکندند بُن           بس آنگه گشادند بند سُخُن که فردوسی طوسی پاک مغز        بدادست داد سخن‌های نغز به شهنامه گیتی بیاراسته است        بدان نام نیکو همی خواسته است تو هم شهری او را و هم پیشه‌ای    هم اندر سخن ... ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2020 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی