نظر شخصیت ها نسبت به فردوسی

شاهنامه فردوسی

سخنان گزیده درباره‌ی فردوسی و شاهنامه گرد آورنده: ضیاءالدین سجادی « بسی یاد نام نکو رانده شد          بسی دفتر باستان خوانده شد ز هر گونه رایی فکندند بُن           بس آنگه گشادند بند سُخُن که فردوسی طوسی پاک مغز        بدادست داد سخن‌های نغز به شهنامه گیتی بیاراسته است        بدان نام نیکو همی خواسته است تو هم شهری او را و هم پیشه‌ای    هم اندر سخن ... ادامه مطلب

نظر شخصیت ها نسبت به فردوسی

نظر شخصیت ها نسبت به فردوسی شاهنامه فردوسی ازبرای مااز چندلحاظ اهمیت دارد وبزرگ است:اولاً اثرهنری بسیارعظیمی است، به قیاس باکتاب های هنری دیگردنیا،باحماسه های ملی سایر ملل که بسنجیمش بسیاربلند وعالی است وهیچ پای کمی ازهیچ یک ندارد وبرای ماازهمه آنها بالاتر است،ثانیاً تاریخ داستانی  ایران وحاوی قصص ملی ماست،سند اصالت ما وسندریشه داشتن وپدر ومادرداشتن ماست،اجداد ما اینها بودند.ثالثاً ازلحاظ اینکه ... ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2022 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی